Меню

Защитена местност Устие на река Велека

Добавена на 03.08.2019 г.

Защитената местност „Устие на река Велека“ е разположена е в землищата на Ахтопол, село Синеморец и село Бродилово , катообхваща площ от 1511,2 ха.

Минавайки по маршрута имате възможност да се запознаете с растителното и животинско богатство на Странджа, да се насладите на красиви природни гледки към р. Велека и близката околност в специално оформени за целта кътове за отдих и наблюдение. На края на маршрута пристигате в едно типично странджанско село - Бродилово. Местните хора са съхранили традициите и обичаите на Странджа планина в тяхната автентичност и самобитност.


Маршрутът е подходящ и за велотуризъм и конен туризъм!


Може да посетите сградата на кметството в село Синеморец, където има обособен информационен кът за екопътеката, местата за отдих и наблюдение по нея, както и да получите рекламни материали.

Контакти
Адрес: обл. Бургас, с. Синеморец