Меню

Фактори влияещи на репродукцията във фермата за крави (ПРЕЗЕНТАЦИЯ)

02.03.2021 г.
10008
Репродукцията има за цел постигане на оптимална производителност на кравите, което означава всяка година да бъде получено по едно здраво теле, раждането да протече безпроблемно и по възможност в оптималния момент.

Репродукцията при кравите има за цел постигане на оптимална производителност на кравите, което означава всяка година да бъде получено по едно здраво теле, раждането да протече безпроблемно и по възможност в оптималния момент.

В една голяма ферма могат да се концентрират до 1000–2000 крави, 10 000 телета за угояване, 3000–5000 овце майки. Гъстотата на животните върху 1 m2 площ е увеличена от 2 до 4 пъти в сравнение с предишните начини на отглеждане.