Меню

Съвети за безопасна работа с трактор и предотвратяване на преобръщане

20.03.2021 г.
10043
Преобръщане на трактори и други самоходни превозни средства

Какво трябва да знаем?

Инцидентите могат да се случат не само по хълмисти или планински райони, които определяме като потенциално опасно. Те могат да се случат навсякъде – в близост до банки, канавки, неравномерни или дори равни терени. Превозните средства могат да се преобърнат още на изкуствени площи, рампи или при извършване на някаква задача.

При работа по склонове основните рискове са :
- Загуба на контрол
Това се случва, когато колелата губят сцепление. По този начин спирачките и кормилната уредба стават неефективни. По-лесно е да се загуби контрол над автомобил, който е под наклон, поради ефекта на гравитацията и инерция.
- Избягване на автомобила
Загубата на контрол може да доведе до „избягване“ на автомобила. Превозното средство става неоправляемо и водачът не е в състояние да го върне обратно под своя контрол.
- При V-образно непреценено движение
Това се случва, когато ремарке или прикачен инвентар се бута неконтролируемо в трактора и го завърта. Ако природните условия не са благоприятни, имаме високо натоварване, което може да доведе до недоброто сцеплените на колелата на трактора и по този начин рискът се увеличава.
- Преобръщане
Превозното средство може да преобърне странично, при опит на преминаване през наклон по диагонал. Машините също могат да преобърнат напред или назад, в зависимост от ситуацията.

Какво трябва да знаем?
1. Планирайте работата си
Преди да се започне работа по терен, трябва да се направи качествена оценка на рисковете. Факторите, които трябва да се вземат под внимание са:
- Наклон
Различните превозни средства имат различни характеристики и приложения. Наклоните могат да варират по своя характер. Различните повърхности влияят на това колко добре превозното средство може да се справи с определени терени – трева, пръст, чакъл и др.
- Свойства на почвата
Наклон, който е безопасен при сухи условия може да стане опасен, ако се намокри, ако замръзне или ако е в процес на размразяване. Неравни терени с коловози и дупки могат да повлияят на стабилността на превозното средство.
- Метеорологични особености
Мокрото и ветровито време увеличава рисковете от преобръщане.
- Природни препятствия
Пънове и камъни могат да бъдат засегнати, особено когато скрити от растителност и причиняват странично преобръщане, ако удари по нагорнище страна
Камъни и пръчки могат да засегнат превозното средство и да заседнат в определена част от него. Това може да доведе до странично преобръщане.

2. Изберете подходящо превозно средство, снабдено с ролбар – защитна конструкция при преобръщане
Ролбарът е предназначен да осигури безопасност на оператора при преобръщане. Но това не е достатъчно, шофьорът трябва да бъде с колан. Корозия или неправилно монтирани болтове, могат да предизвикат риск за безопасността на оператора при преобръщане. Не бива да се премахват прозорци или врати от кабината за безопасост, част от оригиналното оборудване на машината. За да се намали риска от преобръщане, трябва да се уверите, че машините, които използвате са добре оборудвани и поддържани. Основните части, които трябва да се проверяват винаги са: спирачки, гуми и кормилна уредба. Изберете една машина за работа по склонове и я оборудвайте за подобен вид натоварване. Трактори с четири задвижващи колела са склонни да бъдат по-безопасни при използване в подобни терени, в сравнение с тези, които са с две задвижващи колела.

3. Работа в безопасна среда
Винаги използвайте безопасни системи на работа, при наличие на хълмисти терени. Подобни такива са например:
- изберете подходяща предавка и скорост за качване и слизане на хълмист терен.
- вземете предвид факта, че при работа с прикачен инвентар центърът на тежестта, ще се промени

За да се намали риска от нараняване при преобръщане, трябва:
- да останете в кабината, не се опитвайте да излезете от нея, тъй като повечето смъртни случаи и сериозните наранявания са причинени от това, че операторът, се е опитал да излезе от кабината при преобръщане;
- да не оставяте инструменти в кабината, тъй като те стават опасни снаряди, които могат да доведат до допълнително нараняване по време на преобръщане;
- да носите предпазен колан