Меню

Съвети за безопасна работа във фермата

19.03.2021 г.
9750
Предотвратяване на наранявания, при работа на височина

Падането от височина е втората най-голяма причина за смърт в селското стопанство
- всяка година най-малко осем души умират поради подобно падане. Хората, които паднат от височина и това не доведе до фатален за тях край, често страдат от счупване на кости и други подобни наранявания. Падането често се случва от покриви, тавани, стълби, превозни средства и неподходящо оборудване за достъп като кофи. Тези инциденти причиняват болка и струват както време, така и пари на една ферма. Повечето наранявания могат да бъдат избегнати.

Законът казва, че трябва да се следват следните правила, за избягване на нараняване от височина:
- да се избягва работа с височина, където е възможно; и ако не е:
  • да се използва работно оборудване или мерки за предотвратяване на падане; и ако не
  • да се използва работно оборудване, което намалява разстоянието и последствията от падане.

Работа върху покриви
- Повечето видове покриви, направени от цимент или подобен материал, са нестабилни;
- Не бива да се работи/разхожда върху крехки покриви, освен ако не се постави специално платформа или подобен обезопасителен материал, който да осигури адекватно издържане на теглото на работника;
- Винаги обмисляйте първо дали е необходима работа върху покрив;
Ако все пак е неизбежна работата върху покрив, има определени стъпки, които трябва да се спазват за безопасността на работника.
- Планирайте работата.
- Отделете достатъчно време, за да си свършите работата.
- Обърнете внимание на атмосферни условия, като например нивото на осветеност, вятър и дъжд.
- Уверете се, че всеки един от работниците е запознат с предпазните мерки, които трябва да бъдат следвани при работа на височина.
- Никога не стъпвайте на крехки материали като азбест или други влакна като цимент лист или стъкло. Имайте предвид, че покривните светлини и стъклото могат да бъдат боядисани.
- Никога не пристъпвайте до линията на болтовете.
- Покривни стълби трябва да са с широчина най-малко 600 мм и повече, когато работата го изисква.
- Винаги използвайте защитния ръб или колан за безопасност. Вземете специализирани съвети.
- Покривната стълба трябва да е здраво поставена, със закрепени лагери на противоположната страна на покрива. Никога не използвайте улуци.
Работа върху или при преминаване в близост до крехък покривен материал
Трябва да се осигури защита, в случай, че някой минава или работи по-близо от 2 м до чупливи материали, крехък покрив или покрив с крехки участъци.
Това, което трябва да знаете:
- При възможност, се уверете, че всички крехки материали ( на 2 метра или по-близо до хората в риск) са надеждно покрити; или
- Осигурете защитен ръб
Ако това не е практически приложимо, осигурете:
- Предпазни мрежи или колани, но се уверете, че работниците са обучени и компетентни в своята инсталация и употреба. Ако конструкцията на сградата е неподходяща за използване на колани (например твърде ниско), поставете подходящ размер с бали, от долната страна на крехкия покрив. По този начин ще се намали риска от нараняване при евентуалното пропадане през покрива.

Работа върху оранжерийни покриви
За да се избегнат инциденти при работа на оранжерийни покриви.
- Осигурете автоматично почистване на покрива и засенчване;
- Използвайте механични системи за измиване или пръскачки;
- Намалете необходимостта от почистване, за да се редуцира нуждата от почистване на блокирани улуци;
- Избягвайте бране от високо ниво.
Ако не може да се избегне работата на височина е нужно да се планира ефективно работния процес.

Възможности за намаляване на риска от инциденти:
- Спиране на цялата трудова дейност под зоната, в която се осъществява работа на височина;
- Използване на покривни материали
- Разглеждане на стъклените листове за пукнатини

Защитни мерки при работа на оранжерийни покриви
- Монтирайте въздушни възглавници под работната зона. При новите оранжерии лесно може да се инсталира мрежа.
- Използвайте защитни устройста най-малко на 1 метър от канавките.
- Ако теглото на работника не позволява работата му върху оранжерията, трябва да се използват:
- постоянен парапет за ръка
- олекотени балансиране рамки;
- комбинация от горните.

Оборудването, което ще решите да използвате, зависи от вида на оранжерията, ширината на улея и работния процес. Цялото оборудване трябва да бъде правилно проектирано, изградено и поддържано безопасно.
Бъдете внимателни, в процеса на работа, да не закъчите част от дрехата си, тъй като това може да доведе до инцидент.
Оранжерийните производители трябва да са компетентни както в работата си, така и в даването на съвети за безопасност и да имат представа от подходящото оборудване, помагащо да се предотвратят евентуални инциденти.

Работа върху превозни средства
- Скачането надолу от превозно средство, довежда до проблеми в коленете и е предпоставка за лошо нараняване.
- Отделете нужното време при слизане от кабината на машината, като използвате предвидените стъпки и дръжки, а не кормилната уредба.
- Предварително планирайте работните си задачи, за да предотвратите необходимостта от работа при височина.
- Носете подходящата екипировка при работа с височина.
- При покупка на превозно средство, попитайте за добре модифицирано и безопасно такова, при качване от оператора.

Работа с бали слама или сено
Много инциденти (някои от които фатални) включват зареждането на бали към ремарке.
- При зареждане, проверете дали ремаркето е в добро състояние.
- Обезопасете напълно балите преди да потеглите.
- Осигурете стълба за достъп до товара
- Изискват се обучени и компетентни хора при подобен вид работа
- При падане на балите, може да се отнеме човешки живот, затова следете за безопасното транспортиране на балите във всеки един момент

Работни платформи
- При необходимост от повдигане на хора над земята, използвайте правилно проектирани проектирани работни платформи, а не стълби.
- Никога не използвайте кофи, палети или друго импровизирано оборудване. Сериозни наранявания и смърт са резултат от подобни необезопасени оборудвания, използвани в процеса на работа.
- При планирана или редовна работа с височини, трябва да се използват напълно интегрирана и правилно изградена работна платформа.

Скеле
- Много задачи ще са по-малко опасни , ако бъдат направени с помощта на добре издигната и безопасна платформа.
- Използвайте компетентни и опитни работници, при издигне със скеле и се уверете, че те са под контрола на компетентно лице.

Стълби
Стълбите не са забранени. Въпреки това, никога не трябва да се работи със стълба , ако има по-сигурен начин за извършване на поставената задача. Подобни по-сигурни начини са: платформи и скелета.
- Ако задачата е бърза и проста, може да използвате стълба.
- Винаги се уверете, че стълбата :
- има ниво и фирмени фундаменти;
- не е облегната на крехка повърхност, а е закрепена стабилно и няма възможност от подхлъзване.