Кмет:

София Василева Джиджева

Телефон на кметството:

(0746) 98716

Население:

589 жители

Надморска височина:

624 метра

Можете да споделите с приятели!

Настаняване в региона