Кмет:

Георги Атанасов Влахов

Телефон на кметството:

(0746) 98729

Население:

174 жители

Надморска височина:

630 метра

Facebook:

https://www.facebook.com/PirinVillage/

Можете да споделите с приятели!

Настаняване в региона