Кмет:

Георги Герасимов Стоенелов

Телефон на кметството:

+359 9316/ 22 – 25


Население:

1 081 жители

Надморска височина:

50 метра

Сайт:

http://obshtina-novoselo.com/bg/

Можете да споделите с приятели!