Кмет:

Александър Иванов Парашкански

Телефон на кметството:

0897 061 192

Население:

51 жители

Надморска височина:

800 метра
 

село Марулево

311 0
Можете да споделите с приятели!

Настаняване в региона