Кмет:

 Румен Невенов Орачев


Телефон на кметството:

07545/2283 


Население:

2 779 жители


Надморска височина:

961 метра

Можете да споделите с приятели!

Настаняване в региона