Кмет:

Илия Харалампиев Башлиев

Телефон на кметството:

(07434)2043

Население:

831 жители

Надморска височина:

443 м

Facebook:

https://www.facebook.com/Ilindentsi/

Можете да споделите с приятели!

Настаняване в региона