Кмет:

Вела Любенова Сандрева

Телефон на кметството:

(07433) 8771

Население:

3 426 жители

Надморска височина:

715 метра
 

Можете да споделите с приятели!

Настаняване в региона