Кмет:

инж. Денчо Георгиев

Телефон на кметството:

0888696075

Население:

6 515 жители

Надморска височина:

31 метра

Сайт:

http://www.aidemir.com/

Можете да споделите с приятели!

Настаняване в региона

Имоти в региона