Кмет:

Ахмед Уцьов

Телефон на кметството:

(07442)2328

Население:

666 жители

Надморска височина:

700 - 999
 

село Аврамово

629 0
Можете да споделите с приятели!

Настаняване в региона