Меню

Завяхване на зеления фураж - Защо е важно да се силажира при точно съдържание на сухо вещество?

За правилно протичане на процесите на ферментация е необходима оптимална влажност на сенажа. От една страна, високата влажност влияе негативно на ферментационните процеси и води до големи загуби на ценни хранителни вещества в изтичащите сокове. От друга страна, прекаленото наличие на сухо вещество затруднява утъпкването и “изгонването” на кислорода от зелената маса.

"Правилното" съдържание на сухо вещество в тревния сенаж зависи от вида на силажиране (който влияе на начина и нивото на уплътняване, което може да се постигне). Препоръчителните нива на сухо вещество в зелените фуражи при силажиране са:
• 30 до 40% за силажни ями и купи;
• 40 до 50% за опаковани кръгли бали.

След окосяване на зелената маса, за да получим оптимални нива на сухото вещество, е необходимо тя да престои от 12 до 48 часа, в зависимост от метеорологичните условия и изискуемото сухо вещество. Защо? Основно, защото завехналият сенаж изисква по-малко производство на млечна киселина и ще е стабилен при по-високо ниво на рН, в сравнение от сенажа, който има по-ниско съдържание на сухо вещество. По-високото съдържание на сухо вещество увеличава концентрацията на разтворимото сухо вещество в масата, а произтичащото от това увеличаване на осмотичното налягане потиска растежа на бактериите. Така ферментацията спира в завехналия сенаж, поради комбинацията от висока киселинност и високо осмотично налягане. Завяхването има „щадящ” ефект върху нивото на захарта и нивото на ферментация, необходимо за стабилизиране на сенажа. Завяхването е особено важно, когато силажираният фураж е бобово растение, което има сравнително ниско ниво на ферментационни захари в сравнение с тревата или царевицата.

Завяхването има и допълнителни предимства:
• При завяхването се увеличава броя на млечнокиселите бактерии, присъстващи при силажиране. Това подобрява вероятността за ранно начало на ферментация на млечна киселина;
• Завехналият сенаж обикновено е по-вкусен, отчасти поради по-ниското съдържание на киселина. Крави, тежащи 600 кг ще поемат един допълнителен килограм сенаж за всеки 5% увеличение на съдържанието на сухо вещество над 20%.

При незакрити ями, тъй като сенажът е в непосредствен досег с кислорода, настъпва вторично развитие на дрождите и загуба на ценни хранителни вещества.

В зависимост от използваната суровина и нейните характеристики могат да възникнат различни проблеми по време на нейната ферментация. Тук идва значимостта на правилно подбрания инокулант, който регулира този процес и спомага за правилно и ефективно силажиране. Инокулантът трябва се избира според вида на изходната суровина, защото ферментационният процес не е еднакъв при всички.

Специалистите на HL-TopMix са в готовност да ви консултират относно правилния избор на инокулант за вашия сенаж. Ще получите безплатен анализ на качествата на сенажа в лаборатория в Германия. На база на получените хранителни стойности ще се изготви препоръка за най-оптимална и балансирана дажба за хранене на вашите животни.