Меню

Зърнен пазар 2019 - очаква се спад в реколтата. Как ще се отрази на цените?

08.12.2018 г.
8885

Ескперти от Международния съвет по зърното прогнозират в най-новите си анализи, че реколтата от зърно в рамките на ЕС през 2019-а ще спадне от 365.9 млн.тона до 351 млн.тона.

Потреблението на зърно също ще спадне, но с едва около 2 - 2.2 млн.тона. Данните подсказват, че пазарните цени в търговията със зърно ще се запазят стабилни през 2019-а година, като съществува вероятност за леко повишение най-вече при пшеницата, спрямо цените през 2018 г.

Формирането на цената обаче най-вече ще зависи от експортни сделки, в които ще участват страните от традиционно силния зърнопроизводствен Черноморски регион, сред които са България, Румъния и Украйна.

Според експерти в зърнената търговия, цените през новия сезон 2019 ще са близки до следните нива:

- хлебна пшеница, 2Б група - 290-300 лв./тон

- фуражна пшеница - 270-285 лв./тон

- маслодайна рапица - 620-640 лв./тон

Потреблението на зърно от реколта 2019 по предназначение се очаква да бъде както следва:

  • за производство на храни - 65.2 млн.тона
  • за производство на фуражи - 171.2 млн.тона
  • за инсдустриални нужди - 36.5 млн.тона