Меню

За какво ще използват стопаните близо 1 млрд.лв, които ДФЗ ще изплати?

03.12.2018 г.
8496
Общо 67% от субсидиите, които получават земеделци и животновъди отиват за покривана на стари задължения, а едва около 10% са за предплащане на суровини към доставчици, показа телефонно проучване на Село БГ

Земеделските производители ще получат близо 1 млрд.лв. финансово подпомагане до края на годината. Голямата част е по линия на прилагането на Схемата за единно плащане на площ (СЕПП), по която ще бъдат изплатени 735 млн.лв. По линия на ПРСР 2014-2020 стопаните ще получат още 100 млн.лв., а за отстъпка от акциза на горивата за земеделие - общо 84 млн.лв. Първите преводи ще стартират още тази седмица - 73 млн.лв. Когато става въпрос за субсидии главно в зърнопроизводството, от управляващите ресорни институции припомихна, че и животновъдите получиха 35 млн. лева по две схеми: Преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството (ПНДЖ1), както по другата – за овце - майки и кози – майки.

На фона на големите суми, които ще бъдат изплатени като субсидии, сред общо 93 201 регистрирани земделски производители, изчисление показва, че около 80% от средствата ще отидат в 6% от стопанствата.

За какво обаче ще бъдат похарчени отпуснатите пари? За да отговорим на този въпрос се обадихме* на 14 големи зърнопроизводители, 15 едри животновъди, 5 собственици на фамилни комбинирани стопанства и на 7 средни по размер животновъди, работещи с наета земя. Първоначалното ни намерение беше да напишем и цитираме позицията на всеки от интервюираните, но се оказа, че повечето не искат да споделят в публичното пространство за какво ще похарчат парите, поради което обобщихме данните, без да ги разделяме по категории на стопанствата:

 

За какво се харчат субсидиите от страна на земеделските производители?*

32% - за покриване на задължения към доставчици (фуражи, семена, препарати, земеделска техника)

18% - за текущ ремонт и подобрения в стопанството

15% - за покриване на задължения - кредити и лизинги

11% - за изплащане на арендни задължения и ренти

7% - за покупка на инвентар, оборудване или агротехника

7% - за нови дейности в стопанството

5% - за заплати и осигуровки на служители в стопанството

3% - за покупка на нови коли (пикапи, джипове) за нуждата на стопанството

2% - други разходи

 

© 2018 - Selo.BG / Село.БГ - Професионалистите в агробизнеса