Меню

Всички земеделци ще трябва да плащат на ново държавно предприятие за градушките

25.03.2019 г.
3646
Държавата предвижда земеделските стопани да заплащат за защита от градушките по 75 стотинки на декар обработваема площ, без пасища и ливади. 

Кабинетът одобри проект на Закон за превенция от неблагоприятните климатични събития. Целта е да се разшири обхвата на системата за борба с градушките и от бедствието да бъдат защитени всички обработваеми земи в страната, както и  урбанизирани територии. Разчетите сочат, че това ще струва 230 милиона лева годишно. 

Със задачата ще се заеме ново държавно предприятие, което е първоприемник на настоящата Изпълнителната агенция за борба с градушките. То ще се финансира от бюджета и от вноските на земеделските стопани. 

Към момента от градушки е защитена една трета от обработваемата земя в страната.