Меню

Вносът на зърно в ЕС надвишава износа за първи път от 11 години

ЕС ще стане нетен вносител на зърнени култури за първи път от повече от десетилетие през пазарната 2018/19 година. Причина за това е ниската реколта от зърно и особено пшеницата през 2018 г., главно в страните от западна Европа, и високият внос на царевица. 

ЕС бе нетен вносител на зърнени култури през пазарната 2007/2008 година. Тогава сушата бе унищожила значителни обеми от зърнената реколта. До 2016/17 пазарна година ЕС-28 беше най-големият износител на пшеница в света, като България бе сред страните - най-големи износители на зърно.

Макар страната ни да продължава да е износител, с минимални куличества внесено зърно, главно за преработка, то общия търговски баланс за ЕС през 2017/18 пазарна година, когато Русия тласна световния пазар с агресивни цени и рекордни доставки на пшеница, се промени коренно. В същото време ЕС-28 продължава да е традиционен вносител на царевица.

Износът на мека пшеница в ЕС достига до осем милиона тона през първата половина на пазарната година 2018/19. Това представлява намаление от 27% в сравнение със същия период на предходната година. Износът на ечемик от Общността достигна едва 2,6 милиона тона от юли до декември 2018 г. и по този начин остана само 2% под количеството от предходната година. Почти половината от износа на ечемик е транспортиран до Саудитска Арабия.

В периода от юли до декември 2018 г. са внесени малко под 11,3 млн. тона царевица, 48% повече в сравнение със същия период на предходната година. Близо 50% са от Украйна, което е повече от два пъти повече, отколкото през същия период на миналата година. Основната страна получател на царевица извън ЕС-28 е Испания със значителен марж. През същия период там са внесени над четири милиона тона, повече от една трета от общите количества. Германия също увеличи много своите покупки на царевица. С над 530 000 тона внос на царевица-  три пъти повече от предходната година, са били внесени от трети страни.