Меню

Вижте списък със земите от ДПФ, за които ще има търг на 28-и Януари

16.01.2019 г.
2031
На 28.01.2019г. от 10.00 ч. в Областна дирекция “Земеделие” – гр.Враца ще се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Враца за стопанската 2018-2019 година за отглеждане на едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури – житни, бобови и техните смеси.

Обект на търга са свободни земи от ДПФ, подробно описани по общини, землища, имоти, начин на трайно ползване, форма на отдаване (наем / аренда), срок за предоставяне, начална тръжна цена в списъци.

Основно в търга са включени 2 типа имоти от ДПФ - едните за срок от 5 години, а другите за срок от 1 година. Цената за декар за 177 имота, които се отдават за 5 години вариара от 46 до 66 лв. В същия ценови диапазон са и офертите за наем на земеделски земи от ДПФ за срок от 1 стопанска година.

За повече информация: 092/64-93-28