Меню

Важни правила за всяка кравеферма през зимата

24.11.2020 г.
1896
Топлинните лампи са добро решение за затопляне на новородените животни в студа, но трябва да се използват внимателно, за да не се предизвика пожар

Студеното време оказва негативно влияние в стопанството и е особено опасно за младите животни. Опасностите са най-големи, когато са придружени със силен вятър. Ето защо споделяме с вас някои важни правила, които трябва да се спазват през зимния период.

В студеното време има големи загуби на енергия под формата на топлина, която води до намаляне на продуктивните показатели (млечност и среднодневен прираст). Тези загуби трябва да бъдат компенсирани, чрез добавяне на енергия в дажбата.

Важни правила във фермата в студеното време:

Проверете помещенията. Трябва да са сухи и топли и животните да не бъдат на течение. Особено важно е това за състоянието на малките телета.

В този момент те са изключително чувствителни към студеното време, тъй като термо-регулацията на организмът им не е укрепнала и грижите за тях трябва да са много прецизни. Проверете постелята. Тя следва да е дебела и чиста, за да осигури максимален комфорт в студеното време.

Подходящата вентилация е задължителна, за да се предотвратят респираторни проблеми. Топлинните лампи са добро решение за затопляне на новородените животни в студа, но трябва да се използват внимателно, за да не се предизвика пожар. Повишаването на енергията в дажбата, чрез влагане на енергийни концентрати и кофи за близане, които осигуряват допълнително енергия, витамини и минерали, подобряват състоянието на животните и засилват техния имунитет в студеното време.

За укрепване на малките животни следва да се завиши количеството цяло мляко, което се предоставя, а при използване на млекозаместител се завишава количеството му с 20 %.

Топлинните лампи са добро решение за затопляне на новородените животни в студа, но трябва да се използват внимателно, за да не се предизвика пожар