Меню

Важни правила при изготвяне на стратегията за пролетно торене

27.02.2019 г.
2405
Как да подготвите своята стратегия за пролетно торене? В години на силна конкуренция, екологични ограничения, а в същото време желание за висока продуктивност, успешните земеделци включват следните принципи в своята стратегия за пролетно торене:

1. Правилният източник
Съчетайте правилно типа тор, който ще използвате, с нуждите на културите. Съществуват много видове торове, както естествени, така и промишлено произведени. Трябва да осигурите балансирано снабдяване с основни хранителни вещества, като се вземат предвид естествените източници и характеристиките на специфичните продукти в наличните форми.

2. Точното време
Осигурявайте хранителните вещества тогава, когато културите се нуждаят от тях. Вземайте решения въз основа на постоянен мониторинг на развитието на културите, особено през студените зимни месеци, а също съобразете динамиката, с която културата усвоява веществата, с цел намаляване рисковете от загуба на хранителни вещества. Кога културата се нуждае от хранителни вещества и кога те са готови да постъпят в нея? Какви са шансовете за загубата им преди поемането? Вземете всички тези фактори под внимание, защото ефективното управление на торовете, ще ви доведе до значителни икономии и по-ниска себестойност на операциите.

3. Точната мярка
Съпоставете количеството хранителни вещества със специфичните нужди на културите. Балансирайте нуждите на културата, като не прилагате прекалено малко или твърде много количество, което може да се разпространи и загуби в околната среда.

4. Точното място
Вниманието трябва да се насочи към връзката между кореновата система и почвата, както и усвояването на хранителните вещества, затова те трябва да се прилагат там, където културите могат да ги използват. Управлявайте различията и настъпващите промени във всяко поле, за да отговорите на специфичните за посева нужди и да ограничите до минимум потенциалните загуби.

5. Пролетно торене - направете почвен тест
Изграждането на план за торене помага на земеделските производители да увеличат ефективността от употребата на хранителните вещества. Първата необходима стъпка от този план е да направите актуален почвен тест. Ако наскоро не сте тествали почвата е напълно възможно да прилагате повече тор, отколкото са нуждите на вашата култура.

6. Обърнете внимание на следните фактори
Използването на променлива скорост също може да бъде от полза за вашата работа, тъй като поставя точното количество хранителни вещества там, където са необходими.

Някои фермери предпочитат да изчакат до пролетта за разхвърлянето на суха тор, тъй като прилагането ѝ през зимата носи своите рискове. Например, прилагането на фосфор по замръзнала или покрита със сняг почвена повърхност, значително увеличава шансовете за оттичане на хранителните вещества при зимни дъждове или снеготопене.
Според специалистите пролетното торене - преди, по време на или след засаждане, намалява значително загубите и оттичането на хранителни вещества.

Друг начин за предотвратяване на риска от оттичане на хранителните вещества е засаждането на т.нар. покривни култури. Покривните култури улавят хранителните вещества и ги задържат във фермата от есента до пролетта.
Прилагайки всички тези фактори във вашия план за торене, бихте могли да спестите време и пари.
Материалът за прецизното торене достига до вас с подкрепата на  Оптиком - Партньорът до вас в стопанството