Меню

В новата ОСП се предвиждат договори с цените на млякото

19.04.2019 г.
2090
Писмени договори за доставка с пълно покритие на разходите за млекопроизводителите - това изискват няколко членове на Комисията по земеделие на ЕС.

От повече от 5000 изменения на Общата селскостопанска политика (ОСП), пет се отнасят до член 148, който урежда договорните отношения в търговията с млякото. Членовете на комисията от страните членки изискват договорите за мляко да бъдат в писмена форма и да съдържат цена. 

Това трябва да покрива производствените разходи и разходите за труд и да осигурява адекватен доход за производителите. Това следва да се прилага и за членовете на кооперативните мандри. 

Целта на член 149 е да се увеличи максималният размер на субсидията за признати организации на производители, покриващи понастоящем 3,5% от количеството мляко в ЕС или 33% от националното количество. 

Исканията за промени в ОСП, касаещи доставките на сурово мляко трябва да доведат до дискусии в следващите месеци. Към момента представителите на млечната индустрия посочват, че все още са нужни редица корекции и внимателно прецизиране на новите регламенти в рамките на ОСП след 2020.