Меню

Slow Food България започва нов проект за опазване на генетичните и растителни ресурси

10.12.2019 г.
5251
"Еко-общество чрез храна: лични избори срещу климатичните промени" - под това мото започва нов проект на Slow Food в България. Целта му е да се повиши ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и адаптацията към климатичните промени чрез обединение и разширяване на мрежата от партньори на Slow Food в България, които съхраняват, споделят и развиват еко-устойчиви растителни ресурси и свързаното с тях знание като се привлекат млади хора, особено от и към необлагодетелствани райони със запазено биоразнообразие.
 
Проектът предвижда разширяване и укрепване на мрежата от общности на Slow Food в България – пазители на генетичните и растителни ресурси; изграждане на партньорства с научно-изследователски институти от БАН и Селскостопанската академия; създаване на информационен портал “Български вкусове”; организиране на кампания Биоразнообразие в чиния в партньорство с шеф-готвачи и ресторанти; провеждане на Национален форум Тера Мадре България 2021; разработване на пилотна образователна програма Растем с растенията с 26 СУ „Йордан Йовков“ в София, която впоследствие ще бъде представена на заинтересовани български училища.

Свързващият елемент на тази мрежа е храната. Тя има централна роля за човека, пряко зависи от природните фактори и е отражение на социално-културните и политически характеристики на средата. Важно е обществото да бъде запознато с ефекта от нейното производство и потребителските избори върху климатични промени. Нужни са обмяна на знания и опит между местни общности, учени, учители, родители, деца, бизнес по теми като хранително биоразнообразие, екологичен отпечатък на храната, кулинарно наследство, адаптация към климатичните промени, и други.

България е страна с богато хранително биоразнообразие: видове, сортове и породи, които се срещат естествено или са селектирани и приспособени за нашата територия и доказано са най-пълноценната храна за нас, местните хора. Палитрата от практики за тяхното отглеждане и използване, отразява разнообразието от почвено-климатични условия и етнокултурни нагласи. Трудно се осъзнават отговорностите за съхраняването му, тъй като темата се представя абстрактно пред обществото. А това е основата на нещо изключително важно – хранителният суверенитет и независимост на България и гарантирането на качествена храна за всеки.

Според данните на едно от най-мащабните социологически проучвания в ЕС през последните години, разпространено от Европейската инвестиционна банка, младите българи показват тревога за състоянието на климата, но в същото време не вярват, че тяхното лично поведение може да има положителен ефект. Това е мнението на 68% от българите на възраст 15-29 години, както и на 60% от тези на възраст 30-64 години, т.е. това е съществена част от активното българско население.
 
За Slow Food

Slow Food е глобална мрежа от местни общности, която работи активно за връщане към истинската стойност на храната и за опазване на околната среда. Проектите на Slow Food в 160 държави по целия свят защитават и укрепват местното биоразнообразие, развиват и популяризират културата на храната и подкрепят малките занаятчийски производители и фермери.

Проектът е логично продължение на усилията на Slow Food в България за създаване на партньорства с различни граждански инициативи, академични и образователни институции, с цел мобилизиране на всички ресурси за опазване на хранителното разнообразие.

Партньор на проекта е СНЦ “Асоциация Родители". Ангажираното участие на партньор, тясно специализиран в работа с родители, учители, деца и младежи е ключова предпоставка за постигане на целите на проекта, свързани със създаване на отговорно поведение по отношение на екологията още в ранна възраст.

Проектът "Еко-общество чрез храна: лични избори срещу климатичните промени" се реализира с финансова подкрепа в размер на 49 500 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Изпълнител е Слоу Фуд в България, партньор е СНЦ “Асоциация Родители”.

© 2019 Агро Клуб - Selo.bg

 

  фермерски пазар
  07.10.2019 г.
  90789
  Гергана Кабаиванова: Фермерските пазари са все по-популярни. Нужно е обединение!
  Фермерските пазари набират все по-голяма популярност у нас както в големите градове, така и като част от различни фестивали, които се провеждат в цялата страна. “Преди 10 години изобщо не можеше да се говори...
  Виж повече