Меню

Проф. Иван Станков: НОКА преминава към изпълнение на стратегия за овце и кози

06.02.2019 г.
3152
Бившият министър на земеделието и храните проф.Иван Станков съобщи, че Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА)  преминава към изпълнение на Стратегия за секторите овцевъдтсво и козевъдство, която ще реши голяма част от проблемите на животновъдите. 

Едно от първите неща, включено в стратегията на браншовата организация е свързано със селекцията и репродуктивността при овцете и козите и откриването на Център за преценка на мъжки разплодници по потомство в град Павликени.

Проф.Станков съобщи още, че НОКА участва в създаването на групи на производители по мярка 4.2 от ПРСР с цел кооперативно производство и скъсяване пътя на преработката на суровините. Друг основен акцент в стратегията е фермерите да могат да продават със собствени магазини - произведената и натурална продукция.

"Ние целим нашите козевъди и овцевъди да приложат селекция, чрез която да намалят себестойността на продукта и да увеличат себестойността на крайния продукт. Можем да осигурим по-стабилни цени с мини мандри и мини кланници, като по този начин продуктивността ще доведе до ефективност", посочи още Станков.