Меню

През Юни започва прием на проекти по мярка 4.1 и 4.2 за техника и преработки на агро продукция

През месец юни ще бъде отворен нов прием по две мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), с обща стойност 160 милиона лева. Приемите ще бъдат по подмерки 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Това съобщи министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов по време на откриването на специализираното селскостопанско изложение „БАТА АГРО 2024“ в град Стара Загора.

Министър Тахов информира, че за целия програмен период 2014-2020 г. по подмярката за инвестиции в земеделски стопанства са сключени над 3 400 договора, с общ размер на одобрените разходи над 3,25 милиарда лева.

Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони
Д-р Тахов подчерта, че основен лост за развитието на отрасъла в новия програмен период 2023-2027 г. е Стратегическият план за развитие на земеделието и селските райони. Според него, целта на интервенциите в този план е да подкрепят устойчивото развитие на земеделието, да допринесат за подобряването на селскостопанските доходи и да спомогнат за овладяването на пазарните рискове на фермите, с цел постигане на по-висока ефективност. Очаква се до края на месец май да бъде получено одобрение на първото изменение на Стратегическия план, след което ще бъдат разработени насоките за кандидатстване и изпълнение по отделните интервенции, за които ще бъдат отворени приеми през настоящата година.

Кампания за директни плащания
Министърът информира още, че кампанията за директните плащания, открита на 26 април, се очаква да приключи в края на юни месец, което е с един месец по-рано от предходната година. До момента в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) са подадени над 9000 заявления, като 7000 от тях са за площи над 1 милион хектара. Всички наредби са на обществено обсъждане и се очаква да бъдат обнародвани в Държавен вестник до края на месец май.

Окончателно плащане по ОПДУ
Министър Тахов допълни, че тази седмица ще бъде извършено окончателното плащане по Основното подпомагане на доходите за устойчивост (ОПДУ). Той увери, че министерството прави всичко възможно за своевременното изпълнение на всички ангажименти към земеделските стопани.

Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете