Меню

През 2019 се очаква пореден спад в производството на рапица

27.12.2018 г.
2135

През 2019-а година се очаква да продължи тенденцията за спад в производството на маслодайна рапица в България. Справка на Село показва, че през изминалата година регистрираният спад е в размер на 3,3% спрямо година по-рано и 6,3% намалява спрямо 2016. Площите с рапица през 2019-а година у нас се очаква да бъдат около 155 000 хектара.

През стопанската 2018 се наблюдава рекорден добив на маслодайна рапица в страните от ЕС, като паралелно с това се увеличават световните стокови запаси с маслодайната култура. Увеличените наличности и повишените разходи за производството на рапица, при относително лек спад на цената, отказват редица земеделци, които предпочитат да заложат на други култури.

Към момента обемите от произведена рапица в ЕС възлизат на 18.9 млн.тона, при среден добив от 2.89 тона / хектар.

Най-силен натиск върху цената на рапицата се очаква в периода Февруари-Март 2019, като прогнозите на експертите са за натиск надолу от 428 $/тон CIF (Хамбург). Като цяло обаче търсенето и предлагането на рапица в ЕС е близко до баланс, в сравнение с цялостната нестабилна пазарна ситуация, главно заради големите играчи като Китай, Канада и Австралия.

Ръст в цената на рапицата може да се получи ако Украйна обяви изчерпване на наличните си количества, но това по себе си не е самодостатъчно. Важно за формирането на цените е и реколтата в Австралия и възможните експортни обеми от Канада.

Ценова динамика на рапицата в EUR, за последните 3 месеца:
 

 

© 2018 Село.БГ / Selo.bg - Професионалистите в агробизнеса