Меню

Пазарът на земеделска земя в добричките села се изчерпа сочи статистика

07.03.2019 г.
2274

Пазарът на земеделска земя в добричките села се изчерпа сочи статистиката. Налице е вече окрупняването на земеделските площи, като почти липсват оферти за продажба на земя.

В Добричка област инвестициите за закупуване на земеделска земя намаляват, съобщават от териториалното статистическо бюро-Североизток последните обобщени данни за придобиването на дълготрайни материални активи през 2017-а.

Вложенията в земя представляват 5.8 % от целия обем на направените инвестиции през годината. Общо в аграрния сектор през 2017-а са вложени 118 600 000 лева за дълготрайни материални активи.

Във всички сектори на икономиката в Добричка област средствата за закупуване на дълготрайни материални активи достигат 335 700 000 лева като е отбелязан ръст с 14.3 на сто в сравнение с предходната година. Най-много инвестиции в размер на 130 300 000 лева са направени в сектора на услугите - търговия, ремонт на автомобили, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство, посочват от статистическото бюро. Този сектор и селскостопанският отрасъл заедно формират 74.1 на сто от общия обем разходи за материални активи.

В променената структура на разходите за придобиване на активи по видове се вписва и спадът с 1.1 пункта на вложенията в транспортни средства. Намаляват и разходите - с 0.1 пункта, за машини, производствено оборудване и апаратура.

В същото време се отбелязва ръст от 4.7 пункта на инвестициите в сгради, строителни съоръжения и конструкции, според статистическите данни.


Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете