Меню

Броят на фермерите се срина от 130 000 на под 69 000 заради вредната европейска ОСП

Броят на фермерите в България се срина от над 130 000 през 2009-а година на под 69 000 към началото на 2023-а година. Това са горчивите резултати от прилагането на европейската "Обща селскостопанска политика" ОСП у нас. И тук въобще не става въпрос за окрупняване на стопанствата, а за реални фалити и излизане в сивата икономика.

На фона на тази черна статистика за българското земеделие и фермерство, обратно пропорционални са данните за търговските обеми в чуждите вериги, където се продават предимно аграрни продукти и стоки на хранително-вкусовата промишленост (ХВП), които са произведени главно в държави като Германия, Франция, Италия, Дания, Холандия и др. 

Съвсем ясен е резултатът на прилагането на обилно рекламираната вече над 10 години европейска ОСП, която нанесе унищожителни последици за българските фермери и селски региони, които са изправени пред все по-тежки предизвикателства за оцеляване в условия на нелоялна конкуренция, дъмпингов внос и зловредна аграрна политика.

Ако до преди няколко години основният проблем на земеделието беше вносът на зеленчуци от страни като Турция, Гърция и Македония, то днес ситуацията е още по-сложна: ударени са вече и производствата на яйца (с внос от Украйна и препакетиране в България), мляко (внос на рекордни количества сухо мляко от Полша) и дори експортът на зърно и дъмпинговият внос от Украйна, особено на слънчоглед.

Един от основните проблеми, породени от ОСП, е неглижирането на интересите на малките и средни фамилни ферми. Българското селско стопанство традиционно се основава на тези ферми, които играят ключова роля в местните икономики и обществени структури. Въпреки това, мерките и субсидиите на ОСП често облагодетелстват големите корпоративни стопанства, които имат по-голям административен капацитет и ресурси за усвояване на европейските фондове.

Тази неравнопоставеност води до изключване на малките фермери от пазара и до концентрация на земеделските земи в ръцете на по-големите стопанства. Малките фермери са принудени да се откажат от земеделието или да търсят алтернативни начини за препитание, което допринася за намаляване на броя на регистрираните фермери в България. Субсидиите и финансирането по ОСП са ориентирани към площ и добиви, което стимулира консолидацията на земеделските земи. Големите стопанства получават значително повече средства, което им позволява да изкупуват земи и да увеличават своите територии. Това води до намаляване на броя на малките и средни ферми и до допълнително изостряне на неравенството в сектора.

Политиките на ОСП предимно отразяват интересите на старите членки на ЕС, които се стремят да осигурят пазари за своята аграрна продукция. В България това се проявява чрез доминацията на чуждите търговски вериги, които налагат свои стандарти и условия на местните производители. Българските фермери са изправени пред трудности да конкурират ефективно и да реализират продукцията си на вътрешния пазар, което допълнително утежнява тяхното положение.

С оглед на изложените проблеми, става ясно, че ОСП се нуждае от реформи, които да отчитат специфичните нужди и условия на новите членки на ЕС, като България. Необходимо е да се разработят политики, които да подкрепят малките и средни фамилни ферми, да стимулират устойчивото земеделие и да гарантират равни възможности за всички производители, но реално, а не проформа, както е през последните програмни периоди на т.нар. Програма за развитие на селските райони.

Прилагането на ОСП в България разкрива сериозни недостатъци, които трябва да бъдат категорично признати. Само чрез целенасочени и справедливи реформи може да се постигне устойчиво и равнопоставено развитие на селското стопанство в страната. Това е от съществено значение за запазването на българските фермери и за бъдещето на земеделието в България.

 

  ОСП изисквания
  28.06.2021 г.
  17083
  Споразумението за новата ОСП 2023-2027 е факт. Има ли България правилните приоритети?
  Временното политическо споразумение, постигнато от Европейския парламент и Съвета относно новата Обща селскостопанска политика (ОСП), въвежда по-справедлива, по-екологична и гъвкава ОСП. По-високите амбиции...
  Виж повече
  фермери
  07.12.2020 г.
  20624
  Близо 8000 фермери фалират за 1 година заради вредната ОСП на ЕС налагана в България
  Аграрен доклад 2020 (за 2019-а година) сочи допълнителен спад в броя на фермерите в България. Налаганата европейска аграрна политика у нас изкара за поредна година редица фермери извън сектора. Много...
  Виж повече
  Заради ОСП само за 1 година в България са фалирали 3455 фермера
  27.11.2018 г.
  24634
  Заради ОСП само за 1 година в България са фалирали 3455 фермера
  Налаганата европейска аграрна политика у нас изкара само за 1 година 3455 фермера извън сектора. Много хора задават въпроси свързани с обезлюдяването на селата. Една от основните причини за това е...
  Виж повече
  зелена архитектура
  20.11.2019 г.
  47521
  Какво предвижда новата Зелена архитектура на ОСП 2021-2027 в детайли (АНАЛИЗ)*
  Предложението на Европейската комисия предвижда Новата зелена архитектура да включва базовите изисквания (т.нар. условност) и интервенциите, свързани с околна среда и климат в първи и втори стълб....
  Виж повече
  лавандула
  10.07.2020 г.
  8799
  ЕК пита гражданите: Как ОСП влияе на почвите, водите и биоразнообразието?
  Европейската комисия започна обществена консултация относно влиянието на общата селскостопанска политика (ОСП) върху природните ресурси , включително биоразнообразието , почвите и водите. Консултацията...
  Виж повече
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете