Меню

Онлайн агро магазините трябва да се регистрират в НАП

08.01.2019 г.
15979
Всички агро търговци, които реализират онлайн дейност чрез електронни магазини ще трябва да регистрират платформите и домейните си в НАП до 29-и Март 2019.

Това са предимно онлайн магазини за продажба на селскостопански продукти на дребно, онлайн магазини за резервни части за селскостопанска техника, продажби на земеделски инвентар, торове и препарати за растителна защита. Онлайн са и редица агроаптеки, които също трябва да се регистрират пред Агенцията за приходите. В интернет пространството има и няколко онлайн магазина за търговия с фуражи, които освен регистрация към НАП, следва да имат и регистрация за електронна търговия съгласно Закона за фуражите.

Всички търговци, които използват собствени, наети електронни магазини или публично достъпни онлайн платформи за продажби са длъжни да подадат информация за това пред Националната агенция за приходите най-късно до 29 март 2019. Изискването е валидно за лицата, които и в момента осъществяват е-търговия, а търговците, които занапред ще използват електронен магазин, трябва да изпратят данни за него преди да стартират дейността си. 

Подаването на информация става само по електронен път чрез портала за е-услуги на НАП, като е необходим електронен подпис. Изискването важи за физически и юридически лица, които извършват продажби по интернет по занятие, т.е не засяга гражданите, които инцидентно са продали свои лични вещи, допълват от приходната агенция.

Допълнителна информация за изискванията към е-търговците може да се получи на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700.