Меню

Одобрени са 120 000 лева за ремонти в шуменските села

04.02.2019 г.
1427

Одобрени са 120 000 лева в тазгодишния бюджет на Община Шумен за ремонти и благоустройство по предложение на жителите на населените места. Съгласно решението, на всеки селски жител се падат по 8.70 лева. Общата сума за всяко населено място се определя като се умножи по регистрираните по настоящ адрес жители.

До 20 февруари кметовете на населени места от община Шумен трябва да проведат събрание за обществено обсъждане, на което да се вземе решение, какви обекти ще ремонтират или благоустрояват.

До 15 март експерти от общинската администрация, заедно с кметовете и кметските наместници, ще обследват по населени места направените предложения и ще изработят количествено- стойностни сметки за обектите. На редовното заседание на Общинския съвет през март кметът на общината трябва да внесе списък на обектите по населени места.


Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете