Меню

ОД Земеделие Добрич алармира за земеделци, които не плащат за земите от ДПФ

16.01.2019 г.
2646
Областната дирекция Земеделие в Добрич алармира земеделци, които не плащат за земите от Държавния поземлен фонд (ДПФ). Оказва се, че в най-атрактивния и конкурентен район за развитие на интензивно зърнопроизводство има земеделски стопани, страни по договори с предмет - имоти от Държавен поземлен фонд на територията на Област Добрич, които не са платили арендните плащания за 2018.

В своя публикация Областната Дирекция - Земеделие в Добрич предупреждава, че започва принудително събиране на вземанията по реда на Гражданско-процесуалния кодекс, както и мерки по прекратяване на договорните отношения.

Разсрочване на дължимите вноски е възможно единствено при получено писмено съгласие на Министъра на земеделието, храните и горите, след отправено от страна на ползвателя, чрез ОД „Земеделие“, гр. Добрич, писмено предложение. В този случай, при неспазване на утвърден от страна на Министъра на земеделието, храните и горите график за плащане на арендните вноски, ведно с дължимите лихви, ОД „Земеделие“, гр. Добрич ще предприема незабавно действия по принудително събиране на вземането по съответния договор и прекратяването му, посочват още от аграрната служба.

Земеделските земи от ДПФ се предоставят за ползване под наем и аренда чрез търг съгласно разпоредбите на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ).