Меню

Общо 6% спад в производството на зърнени и маслодайни култури в ЕС за 2018

29.11.2018 г.
13261
Анализатори на зърнените пазари поставиха нови прогнози за приключване на тази година относно производството на зърнени култури в рамките на ЕС, предвиждайки общ спад от 6% към края на 2018-а в производството на зърнени и маслодайни култури в ЕС , основно заради екстремни метеорологични условия

През годината земеделските производители в някои централно-европейски и северни страни като Естония, Латвия, Литва, Дания, Швеция, Полша, Германия и Финландия - бяха засегнати от тежка суша, която достигна катастрофални размери. Докато някои южни страни (Иберийският полуостров, Италия, Франция) преживяха наводнения. Следователно общият спад за 2018-а година за целия ЕС ще е около 6% в сравнение с 2017 г.. Намалените обеми в производството на зърно възлизат на общо 31,5 млн.тона, формирайки обща продукция от 273,8 милиона тона.

Реколтата от мека пшеница намалява с 2,2% като същевременно цените остават под производствените разходи и земеделските стопани продължават да бъдат засегнати от повишаването на цените за производствени суровини.

Друг проблем за зърнопроиводителите, особено в Западна Европа е замяната на биогоривата в ЕС, произведени на базата на зърнени култури, от внос на палмово масло и биодизел. Европейските биогорива, произведени на базата на култури, от които се произвеждат животинските фуражи, трябва да бъдат насърчавани срещу палмовото масло в ЕС. Освен това Европейската комисия спешно да приложи изравнително мито върху вноса на биодизел с произход от Аржентина.

По отношение на протеиновите култури, съкращаването на територията със засети площи с общо 5% (около 100 000 хектара) в сравнение с 2017 г. се дължи на забраната за употребата на продукти за растителна защита (PPPs) в Екологичните фокусни зони (EFAs), което се приема трудно от зърнопроизводителите, но е правилно от екологична гледна точка и в дългосрочен аспект. Производството на протеинови култури за 2018 г. се очаква да бъде около 1 милион тона по-малко.

© 2018 Selo.BG / Село.БГ