Търсене

Oкончателният слой Площи, допустими за подпомагане за кампания 2019 вече е онлайн (допълнена)

04.03.2020 г.
20354
Окончателният специализиран слой “Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2019 е качен в Система за електронни услуги (СЕУ) на Държавен фонд “Земеделие”- Разплащателна агенция (seu.dfz.bg)  показа репортерска проверка на Село.

Финалният специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” е подготвен след всички постъпили възражения от земеделските стопани в периода 2-13 декември 2019 г.  Посредством личните си профили в системата, регистрираните земеделски стопани, които са подали възражения срещу проекта на слой „Площи, допустими за подпомагане”, през следващата седмица ще могат да се информират в детайли (за всеки парцел) за резултатите от тяхното разглеждане. 


Въз основа на тази актуализирана информация ДФЗ – РА извършва окончателните оторизации по схемите и мерките на площ за кампания 2019. При необходимост Разплащателната агенция ще извърши корекции в направените до момента плащания по схемите и мерките за подпомагане на площ. Допълнителни субсидии ще бъдат изплатени на земеделските стопани, на които първоначално е изплатена по-малка сума, а на стопаните, при които се установи, че е изплатена по-голяма сума ще се предприемат стъпки за нейното възстановяване.
 

Според индикативния график на ДФЗ се очаква окончателното плащане по най-голямата схема СЕПП да бъде в периода от 1 до 10 юни 2020 г. По мярка 13 “Плащания за райони с природни или други специфични ограничения НР1 и НР2) на Програмата за развитие на селските райони е предвидено окончателното плащане да бъде в периода 10-31 май 2020 г. Оторизацията по предварителния слой по СЕПП и НР1/НР2 беше извършена още през месец декември 2019 г.


Село припомня, че по информация на Георги Праматаров от Дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделските парцели“ в Земеделското министерство през 2019 година, можеха да бъдат възразени 35 хил. парцела или 23 хил. хa, недопустими за подпомагане. За сравнение, през 2018 г. е имало 44 хил. парцела или 28 хил.ха, които са били извън слой. 

София Белчева, © 2020 Село - Selo.BG 


 

 • допустим слой 2019
  29.11.2019 г.
  14400
  От 2 до 13 декември ще се подават възражения по допустимия слой за Кампания 2019
  От 2 декември, понеделник земеделските производители ще могат да подават възражения по специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2019. Това обяви на деветия Национален агро семинар...
  Виж повече