Меню

Нови регламенти опростяват географската регистрация на вина

28.11.2018 г.
1527
Макар лозаро-винарският бизнес в България да утвърждава позициите си за все по-качествени вина, то сектора изостава с регистрацията на защитени географски наименования

Две нови европейски регулации ще опростят процеса с идентифицирането на вината като географски наименования. Процедурите за регистрация и изменение на географските указания ще бъдат модернизирани и приложени към други хранителни сектори. Отговорностите свързани с промяната в спецификацията на продуктите ще бъде уточнена на национално или европейско ниво.

Регистрация
Регистрацията на качествено вино ще бъде улеснена благодарение на опростяването на описанието на географската връзка, изисквана в заявлението. Преди, заявителите трябваше да посочат подробности за географския район, характеристиките на продукта, свързани с географската среда, и причинно-следственото взаимодействие между двете. С новите правила заявителите ще трябва само да опишат връзката между географския район и характеристиките.


Отговорността за разглеждане на заявлението е рационализирана, за да се избегне дублирането на процедури на национално и на европейско равнище. За пример, държавата-членка първо ще разглежда заявлението, докато Европейската комисия ще се съсредоточи само върху елементи, свързани с трансгранични въпроси. Досега процедурата за одобрение на вино можеше да отнеме няколко години, за да се направи всичко, докато сега като част от новите правила ще бъде въведен 6-месечен краен срок, значително скъсяващ процеса на регистрация на географското указание и защита на името. Оспорването и прекратяването на процедури също е улеснено и е приведено към вече съществуващите норми в хранително-вкусовия сектор.

Изменения

Измененията свързани с всякакви промени в географските указания за производството на вино вече се класифицират по два начина.

"Промени в Съюза" обхващат важни промени в географските указания на виното, като наименованието, категоризацията му, връзката му с географския район или нещо, което ограничава предлагането на пазара на продукта. Те ще се приемат на равнище ЕС.

"Стандартните изменения" обхващат всичко останало и ще бъдат приемани на национално равнище. Това дава по-ясно определение на различните изменения и намалява времето, прекарано в обработването на заявленията. Такова разграничение не съществуваше до момента.

Новите правила включват също възможността от временни изменения в спецификациите на продукта. Това може да се използва в случай на задължителни санитарни и фитосанитарни мерки, природни бедствия или неблагоприятни климатични условия, официално признати като възпрепятстващи предприемането на определени производствени стъпки в географския район.

Процедурата
Преходни периоди също са включени в новите правила. От една страна, те могат временно да разрешат използването на защитено наименование, което може да наруши правилата, като дава повече време на производителите да пренастроят производството или името на продукта. От друга страна, могат да се въведат преходни периоди преди регистрацията на защитено вино, което да даде възможност на държавите-членки да предвидят последиците от защитата на наименованието на национално равнище.

Новите правила са в съответствие с текущия ход към модернизацията и опростяването на Общата селскостопанска политика (ОСП), която до момента затруднява в значителна степен производителите, поради утежнени процедури.

 

© 2018 Selo.BG / Село.БГ - Професионалистите в агробизнеса