Меню

Реколта от пшеница: Азотен дефицит и гниене в площите с предшественик царевица

18.02.2019 г.
3906
Какво е състоянието на площите с пшеница? Дали неблагоприятните климатични условия и липсата на валиране на голяма част от площите в северна България ще окажат силно негативен ефект върху реколтата? Това ще стане ясно през следващите месеци.

Най-новите обследвания на земеделските площи с пшеница показват силоно изоставане в развитието на посевите с предшественик царевица. Активното гниене на растителните остатъци блокира запасите от азот в почвата и потиска и без това затормозеното развитие на пшеницата.

На тези площи преди сеитба е задължително да се внася азотен тор по 12-15 кг/дка за да се компенсират процесите на гниене и ефекта им върху посевите. За тях трябва да се положат по-особени грижи като: по-висока норма на торене и стимулация възможно най-рано.

При тях опасността от болести е по-висока, подобно на повторките и трябва да бъдат наблюдавани по-често. По-често са заплашени от кореново гниене. Акрамет Класик е най-доброто решение при тези площи и повторките при пшеницата със своя фунгициден ефект и пълноценния хранителен коктейл от елементи.

Основното торене трябва да се извърши в периода до 20-ти февруари с около 18-20 кг/дка карбамид. Карбамида се отмива по-трудно от амониевата селитра поради, което се препоръчва при основното торене през зимния период.
Препоръчва се през периода 1-10-ти април да се направи допълнително торене с амониева селитра 10 кг/дка, с което се осигурява свеж азот в по-късните фази от развитието. За високи добиви трябва да се осигурят за цялата вегетация около 16 кг/дка азот като активно вещество. Ако през есенното и пролетното торене се използва карбамид, трябва торенето да се извърши преди предстоящи валежи от дъжд, тъй като карбамида не е устойчив при слънчево греене и температури над 15 градуса.