Меню

Край селата Велчево и Присово инвестират в нов лозов масив

Край великотърновското село Велчево инвестират в нов лозов масив на площ около 10 000 декара. Лозовият масив е разположен в землище между селата Велчево и Присово. Инвестицията е върху площи, които дълги години са използвани за конвенционално зърнопроизводство и подкрепя тенденцията през последните 3 години, свързана с диференциране на земеделското производство. Регионът има силни традиции в производството на винени сортове, а през 60-70-те години на миналия век, тук са се произвеждали огромни количества лозов посадъчен материал, който се е изнасял главно за западна Европа, поради кризата с филоксерата, която унищожава лозарството в страни като Италия, Франция, Германия, Австрия, Унгария.

Макар общите площи с лозя в България да намаляват устойчиво в периода 2007-2017, поради налаганата европейска политика в тази област, обслужваща интересите на големите страни производителки на вина като Франция, Италия и др., и липсата на финансиране за сектора, който е лишен от субсидии (освен тези за изкореняване на лозя - конверсия), то инвестиции не липсват, поради интересът от страна на винарски изби към производството на качествени български вина. Производството и търговия с родни вина продължава да бъде интересен аграрен бизнес, макар износът да е сравнително малък и притискан от налаганите про-западни политики в отрасъла.

Водещ в производството на вино продължава да бъде Югоизточен район с около 59% от общото промишлено производство, следван от Южен централен район с 18%. Най-малък е делът на произведеното в Северния централен район вино – 3,7%. Най-големият лозарски район пък с фамилни стопанства е този около градовете Пловдив и Пазарджик.


Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете