Меню

Краткосрочна прогноза за селскостопанските пазари на ЕС - 2018/2019

● И през 2019 се очаква спад в производството на зърнени култури в ЕС ● Увеличаването на млекопроизводството ще бъде затруднено, поради неблагоприятни метеорологични условия ● Очаква се натрупване на по-големи стокови наличности на месни продукти в ЕС, за сметка на намаляване на консумацията ● Очаква се повишение на цените на кравето, козето и овче мляко през втората половина на 2019

В резултат на сухото време през есента на 2018, до края на пролетта на 2019 - в повечето европейски региони се очаква производството на зърнени култури да е под средното за сезона ниво. Въпреки това запасите в ЕС и в световен мащаб са достатъчни и въпреки силното търсене, е прибързано да се очаква значително покачване на цените. Производството на маслодайни култури в ЕС вероятно ще спадне допълнително в сравнение с миналогодишната реколта.

По-малкото количество произведено мляко в ЕС, както и усиленото търсене на млечни продукти в ЕС и в световен мащаб, вероятно ще доведе до лек ръст на цените на млякото през втората половина на 2019, което ще окаже благоприятен ефект върху млечното производство и в България. Секторът преживя няколко последователно тежки години и фермерите разчитат на стабилизиране на пазара. Ключов момент обаче ще изиграе ролята на млекопреработвателите и контролът от страна на държавата срещу недопускане на картелни споразумения.

Производството на праскови и нектарини в ЕС се очаква да спадне в сравнение с реколтата през 2018 г. Също така, през 2019 г. се очаква значително намаляване на производството на домати в ЕС.

Досега метеорологичните условия бяха благоприятни за производството на зехтин в ЕС и се очаква то да нарасне през 2019 г..

Поради високото производство на захар в ЕС, производителите на захарна тръстика и на захар могат да очакват ниски цени.

Продължителното нарастване на производството на говеждо месо се очаква да доведе до по-голяма пазарна реализация на говеждо месо. Добивът на свинското месо се увеличава, докато износът се затруднява, а цените през 2019 ще се запазят относително ниски. Цената на пилешкото месо се очаква да отбележи леко покачване през 2019, обусловено главно от покачването на цените на фуражите и спадът на вноса в ЕС от Бразилия.

 

© Selo.BG / Село.БГ - Професионалистите в агробизнеса