Меню

Аграрният министър крие становища на НПО сектора и бяга от въпроси за опасността от новите ГМО ( НГТ )

Публикуваме позицията на инж.Светла Николова от сдружение Агролинк, която алармира за изключително опасни и анти-демократични процеси по отношение на въвеждането на новите ГМО ( НГТ ) култури в българското земеделие. С дълбока загриженост, тя подчертава, как Вътев използва своята позиция, за да налага интересите на мултинационалните агрохимически компании, без да взема под внимание гласовете на обществеността и научната общност. Този акт на пренебрежение към демократичните процеси и липсата на прозрачност в решенията, засягащи бъдещето на българското земеделие и продоволствената сигурност, поставя сериозни въпросителни относно отговорността и етичните норми, които трябва да насочват действията на един министър:

Инж.Светла Николова, Агролинк:

На заседанието на комисията по земеделие към Народното събрание по отношение на новите ГМО технологии, проведено на 14.02 министър Кирил Вътев не отговори по същество на нито един въпрос на депутатите. Твърденията на министър Вътев, че България гласува въздържал се заради невежото население, което не прави разлика между старите и новите ГМО [1] показват ясно неговата връзка с агро-химическото лоби.

Съдът на Европа [2] се произнесе еднозначно и много учени обосноваха отново това, което е написано и в учебниците какво e генното редактиране [3], преименовано от ЕК в „нови геномни техники“. Тези техники използват техники на генното инженерство за промяна в генома като средство за получаване на генетично модифициран организъм.

Рекламирането от страна на министъра на новите ГМО и участващите учени, които работят за чуждестранни мултинационални компании и се явяват на събития като представители на МЗХ е доказателство за това. Постоянната реклама за японския домат, който поддържал кръвното на човека в нормата е твърде притеснителна за недостатъчната информация на министър Вътев и няколкото учени, свързани с новите ГМО, че същият домат има странични отрицателни въздействия върху хората, а растението е с отслабени функции за защита от неприятели и болести [4].

Също така е много притеснително защо някои учени, които представляват МЗХ не знаят за негативните ефекти на новите генноинженерни растения [5]. Те са свързани както с околната среда [6], така и със земеделието, унищожаването на конвенционалното и биологичното земеделие [7], средните и малки производители, и здравето на хората [8].

И напомняме, че законът за ГМО в България не забранява изследванията за ГМО и учените, които са избягали в чужбина не защото тук няма условия за работа с ГМО. Също не смятаме, че единствено дерегулирането на генно редактираните растения ще създаде условия български учени да създадат нови сортове чрез новите техники на ГМО. И в момента има условия за научни разработки, вкл. и за новите техники.

Българската наука и българското земеделие за развитието на български сортове целенасочено се убива от последните правителства в България, работещо за чужди компании.

Председателстващият комисията г-н Росен Костурков не позволи на присъстващите представители на различни неправителствени организации и медии да зададат въпроси на министъра на земеделието.

Министър Вътев отказа да предостави резултатите от изпратените становища от почти всички браншови организации, организации работещи в областта на биологичното производство и университети. Тези становища са „общественото обсъждане“ за регламента за новите ГМО. Срокът, който МЗХ беше обявил изтече на 10.01.2024 и според информация, която Агролинк има е, че всички от отговорилите организации са против новите ГМО. В тях се включват и организации като Националната асоциация на зърнопроизводителите ( НАЗ), Националната аграрна камара, организации на преработватели както и всички 12 биоорганизации. Министър Вътев не може да крие тези становища в чекмеджето си, а е задължен да ги представи на обществото. Това е и изискване на ЕК за обсъждане на всеки законодателен акт на ЕС.

Агроминистърът в подкрепата си за новите ГМО се позовава само на твърденията на шепата лобистки учени, чиито институти се финансират от компаниите, които разработват новите ГМО с техники като CRISPRS/CAS. Същите учени не се отговорили на нито един научен въпрос зададен в Комисията по ГМО. Те не можаха да отговорят и на въпроса зададен по време на Кръглата маса на 05.02.2024 [9]: Кой ще понесе отговорността ако нещо се обърка при прилагането на продукти, за които се знае, че само 4 са готови за пазара, 1600 са патентовани и на ниво лабораторни изследвания и нито един не е изследван за краткосрочни и дългосрочни последици.

На 16.02.2023 се проведе Информационен ден в Института по физиология на растенията и генетиката. Първоначално обявен като Отворен ден, организаторите не позволиха на нито един учен от БАН и университети с различна позиция от лобито на ГМО в България да представи позиция. Презентациите съдържаха по-скоро рекламно и продуктово представяне отколкото научни данни и резултати. В науката винаги има повече от едно мнение. Скандално е и унизително за науката в БАН да се провежда лобистко политическо събитие.

В рамките на една седмица двете събития илюстрираха, че дискусия не се получава и обществото е игнорирано от какъвто и да е дебат по темата за новите ГМО, която вълнува над 90% от българите!

Все още очакваме отговори на въпросите:
Защо министър Вътев рекламира чужди компании и продукти, които все още нямат нито оценка на риска, нито са научно и правно обосновани в регламента Защо министър Вътев защитава чужди интереси, а не на българските земеделски производители, икономическите интереси на страната и на хората в България?
 

[1] Какво е генно инженерство https://agrolink.org/bg/novini/205-kakvo-e-genno-injenerstvo

[2] Решение на съда на Европа https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-528/16

[3] Определение за геномно редактиране: https://en.wikipedia.org/wiki/Genome_editing

[4] CRISPR Доматът GABA – лекарство https://agrolink.org/bg/novini/212-crispr-gaba-domat-lekarstvo

[5] Генните ножици. Безопасно ли е генното редактиране?

https://agrolink.org/bg/novini/206-crispr-bezopasno-redaktirane-geni

[6] Рискове за околната среда. Обещанието срещу действителността.https://agrolink.org/bg/novini/218-gmo-ngt-obeshtanie-dejstvitelnost

[7] Биологичното земеделие е несъвместимо с ГМО.

https://agrolink.org/bg/novini/208-biologichnoto-zemedelie-nesgmo

[8] Рискове за здравето и земеделието. https://www.testbiotech.org/technikfolgen/videos


Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете