Меню

Какви са прогнозите за развитие на млечните ферми и пазара на мляко?

Около 14 милиона млечни ферми ще прекратят производството си по света до 2030 г. В същото време световното производство на мляко ще се разраства и нови играчи ще стават все по-силни на пазара на млечни продукти.

Очаква се световното производство на мляко да нарасне средно с 35% в международен план до 2030 г., за да се задоволят нуждите на населението от приблизително 8,7 милиарда души (1,7 милиарда повече от днешното). 

Производството на мляко се очаква да се увеличи с 304 млн. тона до 2030 г., а за едно стопанство - с 54%. Потреблението на мляко ще се увеличи с около 16% на глава от населението, а средният добив на мляко на крава ще се увеличи с 23%. Всичко това ще бъде направено на база по-малко стопанства, тъй като се очаква броят на млечните ферми да бъде намален до104 милиона до 2030 г., повлияно от търсенето и предлагането, както и политическите решения в прилаганата аграрна политика в ЕС и другите части на света.

Очаква се износът на ЕС на сирене, масло, обезмаслено мляко на прах, пълномаслено мляко на прах и суроватка на прах да нараства средно с около 330 000 тона млечен еквивалент на година. Но къде ще бъде произведено цялото мляко в бъдеще? Изглежда, че производството на мляко вече не е само търговия на големите традиционни производители, тъй като виждаме и по-малки страни да стават потенциални по-големи играчи. 

Експертите по млечните продукти предполагат, че сегашните три региона за износ на млечни продукти в света - Европейски съюз, Нова Зеландия и Съединените щати - ще останат на първо място до 2030 г., но също така може да има някои изненади, които да се изкачат в класацията в този период. Според германската изследователска мрежа за млечни продукти IFCN, Южна Азия има най-голям потенциал за растеж и ще увеличи производството с 64% между 2017 г. и 2030 г.

Следващата в списъка е Африка с 36% ръст, следвана от Латинска Америка с 33%, Близкия и Среден изток с 27% и Северна Америка с 26%. Западна Европа има капацитет от 14% за растеж. Постсъветските страни също имат значителен потенциал за развитие в близко бъдеще и ще могат да се конкурират с настоящите глобални играчи на пазара на млечни продукти. Една от основните изненади е, че Сирия ще се превърне в основен играч в износа на млечни продукти в бъдеще. Гасан Сайех, експерт по млечните продукти от Ливан, казва, че Сирия има нов потенциал да се превърне в по-силен производител на млечни продукти с помощта на финансови инвестиции от Русия. Китай също е интересен играч в индустрията и е произвел 36,55 млн. тона мляко през 2017 г., което е с 2,1% по-малко от достигнатото през 2008 г. ниво.

ЕС да се съсредоточи повече върху продукти с добавена стойност
Световният пазар за износ на млечни продукти възлиза на 27,5 млрд. долара през 2017 г., повлиян от Нова Зеландия, която е реализирала 20,4% от пазарния дял. В официални становища на ЕС се заявява, че Европа може да достави суровини за „близо 35% от световното търсене на мляко до 2030 г.“, като се съсредоточи по-широко върху продукти с добавена стойност като биологични продукти или такива със защитени географски указания. Очаква се износът от ЕС на сирене, масло, обезмаслено мляко на прах, пълномаслено мляко на прах и суроватка на прах да нараства средно с около 330 000 тона млечен еквивалент на година. 

Що се отнася до пазара на ЕС, ще са необходими близо 900 000 тона допълнително мляко годишно, за да задоволят растежа му за традиционните млечни продукти, което е основно сирене. За сметка на това се очаква европейското потребление на течно мляко да продължи да намалява в ЕС.

Производството на мляко в ЕС следва да се увеличи със скромно увеличение от 2018 г. до 2030 г. при средно 0.8% годишно. Производството се оценява на 167 милиона тона през 2018 г. и трябва да достигне 182 милиона тона до 2030 г. Доходността на млякото също трябва да нарасне до 2030 г., с около 17% над нивото от 2017 г.

Китай: Обратно в бизнеса с по-големи темпове на растеж
През 2017 г. общият внос на Китай на млечни продукти е 2,45 милиона тона, което се равнява на 14,27 милиона тона сурово мляко, 4,5 пъти повече от 2008 г. За Китай, Нова Зеландия е най-важният източник за внос на млечни продукти. Около 92% от пълномасленото мляко на прах се внася от Нова Зеландия, заедно с 47% от обезмасленото мляко на прах и 86% от маслата. В допълнение, 55% от млечната суроватка на прах се внася от САЩ, а 36% от прясното мляко се внася от Германия. През следващите 10 години китайската млечна промишленост ще се промени от период на приспособяване към период на стабилен растеж. Китай казва, че до 2027 г. делът на стопанствата с над 100 крави ще достигне 80%, а добивът на крава на година ще достигне средно 9 тона. Очаква се производството да достигне 43,8 милиона тона. Средногодишният темп на растеж на производството на мляко през следващите 10 години се очаква да бъде 1.8%, което е значително по-високо от средногодишния темп на растеж от 0.4% през последното десетилетие. Увеличаването на доходите на около 250 милиона до 300 милиона потребители от средната класа в Китай ще бъде основната движеща сила за увеличаване на потреблението на млечни продукти там. Изчислено е, че потреблението на млечни продукти на глава от населението на Китай ще бъде 40,5 кг през 2027 г., което е с 22% повече от 2017 г. В същия период общото потребление на млечни продукти ще бъде 63,61 млн. тона, което е 25% повече от 2017 г., със среден годишен ръст 3.2%, което запазва същия темп през последните 10 години.
 
© 2019 Село - Selo.BG - Професионалистите в агробизнеса