Меню

Как да намалим очертаващите се загуби при пшеницата от реколта 2019?

Как да намалим очертаващите се загуби при пшеницата? Публикуваме агротехническите анализи на Научно-изследователски център Плантис.

Пшеницата от реколта 2019 е поставена пред редица изпитания. Агрономи и земеделци отчитат сериозни проблеми със засетите площи с пшеница на много места в Северна България.  Какво можем да направим за да компенсираме поне до някъде неминуемите загуби, които ще ни сервира природата до жътва?

1. Навременно торене – Карбамида до 25-30 януари, а амониевата селитра и КАН до средата на февруари. Също до средата на февруари трябва да се внесе амониевия сулфат за корекции на алкални почви. Необходимо е време внесените торове да се разпределят в дълбочина. В по-голямата част от страната снежната покривка не е достатъчна, а валежите са чести, но оскъдни. Закъснението в торенето ще се отрази неблагоприятно най-вече на никнещите или посевите с неоформена и плитка коренова система. Коригиращото азотно торене може да се извърши в периода 1-15 април, но само ако е налице нормална влага. Навременното внасяне на азота и разпределението му в дълбочина забавя значително последиците от евентуално засушаване.
2. Валиране на посевите във фаза след 3-4 лист веднага щом времето позволи с възможно по-гладки и тежки валяци.
3. Стимулация с Акрамет Класик веднага с подновяване на вегетацията– състав специално предназначен за стимулиране на братенето и развитие на кореновата система – 300-350 г/дка. Това третиране ще ликвидира гъбни заболявания като брашнеста мана, септориоза, коренови заболявания за период от 25-30 дни. Ще имате не само по-интензивно растящи посеви, но и по-здрави. Нощните и сутрешните температури трябва да са поне 4-5 градуса. През първите 2-3 дни третираните растения са по-чувствителни на температури поради интензивния протеинов синтез и свързаното с това намаляване на захарите и нитратите.

Кое е новото при Акрамет Класик?
Промяна, отразяваща актуалната динамика на хранителните елементи в българските почви и реалните нужди на растенията за интензивно развитие, високи добиви и устойчивост към болести.

1. Повече съдържание на микроелементи от най-дефицитните в българските почви: над 2 пъти повече мед, бор, цинк, манган и молибден в сравнение със старата формулация на Акрамет Класик, основно в хелатна форма. Повече ултрамикроелементи – пет вида, касаещи устойчивостта на болести и вредители. Поради лошите практики на сеитбооборот и отглеждането на култури с близки предпочитания тези елементи са на нива от 3 до 10 пъти под оптималните за зърнените култури стойности. Това са резултати от почвените изследвания в агрохимична лаборатория Плантис в различни региони на страната.

2. По-мощно въздействие върху растителния имунитет. Серията продукти Акрамет продължават да водят сред растителните имуномодулатори със силния синергизъм към фунгициди, хербициди и инсектициди, както и с прекия фунгициден ефект позволяващ самостоятелното му използване за борба срещу заболявания като брашнеста мана, септориоза по листата, кореново гниене, включително паразитното полягане. Комбинирането с химичната растителна защита е непреодолима преграда за всички гъбни заболявания и насекомни вредители. Акрамет Класик чрез растителния имунитет и системното си действие убива ларвите на смучещи и гризещи насекоми - листни въшки, активни ларви на Шведската и Хесенската муха, гъсеници. Предизвиква образуването в растенията на инхибитори на хитиновия синтез и на стомашните ензими при ларвните форми. Този ефект продължава 20-25 дни. Многофункционалността и синергизма са основните причини Акрамет Класик да бъде предпочетен като листен тор в растениевъдството.

3. Повече и по-ефективен прилепител.
Благодарение на това Акрамет Класик не се отмива и от най-проливния дъжд. Това означава по-висока ефективност при всякакви условия, дори при обилен дъжд 15 мин след пръскането или ниски положителни температури. Достатъчна е температура над 5 градуса.

4. Кристална и суспензионна форма.
Това означава максимално количество активно вещество в единица обем на работния разтвор, което не може да се постигне с течни форми. Разтворимост на кристалната форма - 400 г се разтварят в 20 литра вода до 100% за 2 минути при 15 градуса на водата и за 5 минути при 3 градуса.
Разтворимост на суспензията - 400 г се разтварят в 20 литра вода до 100% за 1 минута при 15 градуса на водата и за 3 минути при 3 градуса.

5. По-концентрирана формулация, с по-ниски дози.
Дози: Кристална форма - 300-350 г/дка (равни на 350-400 г/дка при стария вариант на Акрамет Класик)
Суспензия: 340-380 г/дка

Варианти на употреба: Пшеница и ечемик: Акрамет класик дава възможност за различни варианти на употреба, с които може да се постигне както висока ефективност на пръсканията, така и икономии на РЗ-препарати.
Схема 1: Като имунотехнология Акрамет Класик може да замести първото фунгицидно третиране в доза 350 г/дка веднага след възобновяване на вегетацията напролет. Целта е да се ликвидират заболяванията на хладния период: брашнеста мана, септориоза по листата, коренови заболявания. Особено внимание трябва да се обръща на борбата с кореновите заболявания и на най-опасното от тях – паразитното полягане при пшеницата. В зависимост от фазата на развитие на плевелите това третиране може да се комбинира с хербицид, но със задължително намалена доза с 30%. Това важи за хербициди на база трибенурон-метил, Дерби Супер, Секатор. С Биатлон съвместимостта все още не е добре отработена практически и препоръчваме разделна употреба.

Второто третиране при тази схема се извършва преди изкласяване – 350 г/дка Акрамет Класик заедно с фунгицид от средния клас – дву или трикомпонентен с намалена доза – 30-40%. Трябва да се знае, че имунитета при пшеницата е силен до фаза цъфтеж, след което започва да намалява. Затова през последните 30 дни от вегетацията – след цъфтежа трябва да се третира с мощни фунгициди със стробилуринова компонента. Фунгицидният ефект на Акрамет Класик през растителния имунитет трае 25-30 дни в зависимост от сорта на пшеницата. Такъв е периода на действие на голяма част от фунгицидите. Затова за запазване на пълния потенциал на сорта е добре да се предвидят 3 пръскания през 30 дни.
Схема 2: Акрамет Класик 300 г/дка, хербицид – намален с 30%, фунгицид намален с 40% - приложени съвместно. Тази схема е добре отработена при хербициди на база трибенурон-метил 1г/дка, Дерби Супер 1,5-1,8 г/дка, Секатор 7-8 мл/дка и фунгициди Фалкон – намален с 30-40%, Солигор- намален с 50%. Фалкон е предпочитан фунгицид за първото пролетно пръскане заради борбата с кореновите заболявания. Може да се използва друг фунгицид с имидазолова съставка. Второто третиране в схемата отново е във фаза изкласяване 350 г/дка Акрамет Класик, заедно с широкоспектърен фунгицид от среден клас като дозата може да се намали или да се използва пълната доза.
Схема 3: При нея Акрамет Класик се използва като антидот за преодоляване на химичен стрес, няколко дни след пръскане с комбинация от пълната доза на хербицид и фунгицид или ако се ползват хербициди на база 2,4-Д, Аксиал, Аксиал 1, Хусар Макс, Пасифика. Тази схема се прилага при силно затревени площи, със смесено заплевеляване. Към действието на фунгицида се прибавя и фунгицидното действие на Акрамет Класик, като сборния ефект е над 35 дни. Използва се доза от 300-350 г/дка 5-6 дни след третирането с хербицид и фунгицид.

Пролетници - тор за рапица и слънчоглед
Рапица: Пролетното вегетационно третиране се провежда след излизане на посева от покой и развитие на свежа биомаса. Дозата е 300-350 г/дка. Съдържание на Бор 1% или по заявка на клиента. Предцъфтежно третиране или по време на цъфтежа може да се направи с Акрамет Микро – 400 мл/дка.

Слънчоглед: Два начина на приложение на Акрамет Класик за първо вегетационно третиране:
1. Заедно с хербицидите за широколистни плевели с намалена доза на хербицидите – фаза 2-4-та двойка листа, доза на Акрамет класик 300 г/дка, доза на хербицидите:
Пулсар – 70-75 мл/дка.
Пулсар Плюс – 110-120 мл/дка.
Експрес – 2 г/дка. Тази комбинация може да се съчетае с внасянето и на противожитен хербицид на база квазилофоп-п-етил - вместо в доза 200 мл/дка в доза 120 мл/дка.
2. Като антидот срещу хербицидния стрес – 5-6 дни след пълната доза на хербицидите. Този случай се прилага при много силна заплевеленост с широколистни плевели.
Второто вегетационно третиране при слънчогледа трябва да се извърши във фаза бутон в доза 350-400 г/дка. Това третиране е не само стимулиращо за натрупване на биомаса, но ликвидира листните въшки и осигурява растителната защита срещу гъбни заболявания за период от 30 дни. Преди цъфтежа и след цъфтежа слънчогледа е силно зависим от баланса на микроелементите. При силни горещини или обилни валежи приемането и транспорта на микроелементи от почвата към питката е силно затруднено. Недостига им се отразява негативно на добива. Затова сме разработили вариант на Акрамет – Акрамет Микро включващ най-важните за тази фаза хранителни елементи без азот. Дозата е 400 мл/дка, но тук проблема е често невъзможното влизане в посева поради липса на висока техника за пръскане.
Царевица: Първото вегетационно третиране е заедно с хербицидите против широколистни плевели в доза 50-60% от нормалната доза. Доза на Акрамет Класик – 300 г/дка. Второто вегетационно третиране е във възможно най-късната фаза на развитие позволяваща влизане на техниката за пръскане – обикновено при височина 70-80 см. Доза 350-400 г/дка.

Бобови – грах, нахут, соя - При тези култури се използва Акрамет Ултра, който съдържа всички хранителни елементи характерни за бобовите и поддържащи симбиозата с азотфиксиращите бактерии. При тях се предизвиква повишен отток на органични асимилати към кореновата система и се стимулира развитието на грудките съдържащи азотфиксиращите бактерии. Започва се с третиране на семената с Акрамет Ултра – до 300 г/100 кг семена и инсектицид против телен червей. При тези култури се извършват две третирания: Първото е в началните фази на развитие и наличие на достатъчна биомаса – доза 300 г/дка. Второто е преди цъфтеж – доза 300-350 г/дка. Важно е да отбележим, че Акрамет Ултра успешно се противопоставя на кореново гниене при бобови култури, което при нахута например, се счита за нелечимо. Акрамет Ултра се прилага още при лавандула, маточина; трайни насаждения и зеленчуци.

Опаковки:
Кристална форма: Полипропиленови торби по 10 кг.
Суспензия: Пластмасови кофи по 10 и 15 кг.

Нови разработки от март 2019 г:
Акрамет Микро (течен)– предназначен за третиране на семепроизводствени участъци след цъфтеж при пшеница, ечемик, ръж, овес; рапица – есенно и пролетно вегетационно третиране, включително и предцъфтежно. Третиране на слънчоглед преди цъфтеж, за преодоляване на последици от екстремално високи температури и за по-добро опрашване и изхранване на семката при дъждовни периоди. Съставът на продукта позволява да се извършва третиране дори по време на цъфтежа без да се повлиява отрицателно опрашването.

Акрамет Амино (суспензия)– вариант с аминокиселини, обединяващ възможностите на класическия Акрамет и стимулиращата функция на аминокиселините. Предназначен за зърнени култури и зеленчуци.
Акрамет Фулво (суспензия)– вариант с хуминови и фулво киселини за зърнени култури, зеленчуци и трайни насаждения при ерозирали и изтощени почви с ниско съдържание на хумус.

Акрамет Калцин (течен)– за третиране на маслодайна роза култури с повишени изисквания към калций и култури развиващи се на кисели почви бедни на калций.
Всички наши продукти имат синергичен ефект към хербициди, фунгициди и инсектициди, както и имуномодулиращ ефект, засилващ устойчивостта към гъбни и бактериални заболявания, както и противодействие на насекомни вредители.
 
За повече информация: Ивелин Желязков: 0885187153; 0899051174