Меню

ГЕРБ предвижда забрана на директния добив на дърва и употребата на печки в селата

13.11.2018 г.
3641

В рамките на стратегията на правителството за Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух 2020-2024, се предвижда забрана на директния добив на дървесина от страна на населението. От ековедомството искат добивът на дърва за огрев да става само през пролетта и да се забранява през месец Юни, което е резонно предложение. Предвижда се също да се сложи край на продажбата на въглища с високо съдържание на пепел и сяра и на дърва със съдържание на влага над 25 процента, което е друго добро предложение, твърде дълго отлагано.

Най-важната промяна засягаща хората в селата обаче е свързана с постепенната забрана на използването на печки на дърва и въглища. В стратегията е заложено общините да съставят план-схема за установяване, събиране и извозване на печките на твърдо гориво и замяната им с алтернативни уреди, които щадят природата. За целта е придвиден бюджет за общо 28-те области на България в размер на 156-158 млн.лв. Сумата прави средно по около 32 000 лв. за всяко село. По данни на Асоциация на българските села в около 2000 села има по около 350 активно живеещи домакинства, което води до приблизителен бюджет на домакинство от около 90 лв. Все още не е ясно как ще бъдат накарани хората да премахнат печките си и как ще бъдат разпределени средствата. Не е ясно и как ще се избере доставчик на новите уреди за всички села в България. Не е ясно и дали освен селата, в програмата ще бъдат включени и малките населени места - градове.

В програмата не се споменава за методите за увеличение на доходите при населението в селските региони, което да е обвързано с повишаването на стандарта на живот и възможността към преминаване на отопление с електроенергия, газифициране или употреба на алтернативни енергийни източници.

В Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух 2020-2024, публикувана на сайта за обществено обсъждане на стратегии и решения на Правителството - strategy bg, се отчита, че на отоплението на битово гориво се дължат 85% от фините прахови частици (ФПЧ), които са основният замърсител на въздуха. Около 54% от българите се отопляват на стари печки, използващи дърва или въглища. Основното задължение на страната ни е отоплителните уреди, които не отговарят на изискванията, да бъдат извадени от употреба от 2020 до 2024 г. Това ще намали нивата на ФПЧ със 78%.


Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете