Меню

Франция призова за агроекологични мерки и запазване бюджета на ОСП

Франция иска да акцентира върху екологичните мерки в бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП), с цел да се подкрепи преходът към агроекология. Новата ОСП ще трябва да бъде разработена и приложена по начин, който да подкрепи прехода към агроекология, който обединява селскостопанските практики, свързващи агрономията с екологията.

"ОСП трябва да играе важна роля по отношение на екологията. ОСП трябва да подкрепи прехода към агроекология, който е необратим. Това е част от твърдите ангажименти на Франция в аграрната политика", заяви френският министър на земеделието и храните Дидие Гилъм.

След като в края на Втората световна война фермерската общност в цяла Европа премина към интензивно производство, за да може да изхранва населението, сега аграрната политика трябва да развива своите производствени практики в областта на агроекологията. За да бъде този преход успешен е наложително да се запази бюджетът на ОСП. Франция, заедно с 19 европейски партньори, казва "не" на намаляването на бюджета на ОСП, защото това не е приемливо, заяви още Гилъм.

Припомняме, че по-рано тази година Европейската сметна палата заключи, че планът за новата ОСП "не отговаря на посочените амбиции на Съюза относно приемането на по-екологичен и по-солиден подход, базиран на резултатите".

Всъщност, бъдещият план на ОСП насочва само малка част от субсидиите към екологичните цели. Само 30% от подкрепата от втория стълб на ОСП се използва за опазване на околната среда и климата.

Екологизирането ще зависи главно от добрата воля на държавите-членки, които ще могат да прехвърлят допълнителни 15% от своите средства между двата стълба на ОСП, за да покрият разходите за опазване на околната среда и климата.

Един от големите проблеми на сегашната ОСП е развитието на силно конвенционално земеделие с неограничено използване на агрохимикали, азотни торове и същевременно липса на регламенти и мерки за опазване на водите и почвите.

 

© 2018 Selo.BG / Село.БГ - Професионалистите в агробизнеса