Меню

Фил Хоган: Търговският баланс в аграрната търговия на ЕС е с излишък от 20 млрд. EUR

Агро-търговският баланс бе положителен в продължение на осем последователни години, с излишък от 20 млрд. EUR. Последният месечен агро-търговски доклад, показва месечен търговски излишък от 2,2 млрд. EUR за Септември, акцентира еврокомисаря по земеделие, посочвайки Европа като основен производител на храни в глобален мащаб

Субсидирането е общ принцип на правото на Европейския съюз. Ние предлагаме по-голямо субсидиране от европейския бюджет за държавите-членки и регионите, защото вярваме, че ключовите лица, които взимат решения, трябва да бъдат по-близо до земеделските производители, на които техните решения ще имат пряко въздействие - Брюксел вече няма да бъде създател на правила. Това каза еврокомисаря по земеделие и развитие на селските региони Фил Хоган.


„Моделът„ един размер, подходящ за всички “е остарял. Ние балансираме отговорностите между ЕС и държавите-членки / регионално ниво. Всяка държава-членка е различна - структурите на земеделските стопанства, производствените методи, климатът, икономиката, броят на младите земеделски производители - и са изправени пред различни предизвикателства, за които са в най-добра позиция да определят решенията в рамките на ясна рамка на ЕС “, допълни Хоган.

Директните плащания остават съществена част от ОСП, посочи още Фил Хоган и допълни, че според данни на Европейската комисия има доказателства, че пряката подкрепа на доходите на стопаните остава ключов елемент за бъдещето, за да се гарантира хранителна сигурност, екологични и климатични амбиции, както и жизнеността на селските райони.


"Имаме ясно определени приоритети, тъй като те осигуряват стабилност, предсказуемост и сигурност, особено за по-малките семейни стопанства - че приоритизирането се демонстрира и в трудните бюджетни решения, които трябваше да бъдат взети при изготвянето на предложението на Комисията за МФР. Нашето предложение за ограничаване и намаляване на субсидиите бе насочено към подпомагане на малките и средните стопанства. Надявам се, че законодателите ще го видят в същия дух и ще помнят, че това е уязвима група земеделски стопани с фамилни стопанства.


Ролята на Комисията е централна. Ще трябва да одобрим плана за ОСП с особен акцент върху осигуряването на деветте общи цели и поддържането на равни условия. Комисията също ще запази силна роля на наблюдател и ще се намеси, когато е необходимо, за да гарантира, че „общите ценности“ се съхраняват в ОСП.

9-те цели за всички държави-членки на ЕС по отношение на новата ОСП след 2020:

  1. да се гарантира справедлив доход за земеделските производители
  2. повишаване на конкурентоспособността
  3. да ребалансира силите в хранителната верига
  4. действия по изменение на климата
  5. грижа за околната среда
  6. опазване на ландшафтите и биоразнообразието
  7. да подкрепят обновяването на поколенията
  8. развитие на селските райони
  9. защита качеството на храните и здравето на потребителите 

Всеки 1 милиард евро аграрен износ подкрепя 20 000 работни места. Те често са в селските райони, където алтернативните възможности за работа са ограничени и по този начин нашата търговска политика допринася значително за растежа и жизнеността на селските общности в целия ЕС, посочи още Хоган.


„През 2017 г. износът достигна нов рекорд от 137,9 млрд. Евро. Агро-търговският баланс беше положителен в продължение на осем последователни години, с излишък от 20 млрд. Евро. Последният месечен агро-търговски доклад, показва месечен търговски излишък от 2,2 млрд. Евро през септември.”, акцентира еврокомисаря по земеделие.


© Село.БГ / Selo.BG - Професионалистите в агробизнеса