Меню

ЕК одобри предложения в ОСП за наказателно орязване на субсидии по СЕПП

10.04.2019 г.
3014
Европейската комисия одобри последната група предложения за подобряване на селскостопанската политика на ЕС, така че да отговаря по-добре на очакванията на земеделските производители и потребителите.

Измененията на Комитета по земеделие към т. Нар. "Регламент за финансиране, управление и мониторинг" бяха одобрени в понеделник с 28 гласа „за“ и 7 против, с двама въздържали се.

Миналата седмица депутатите одобриха нови правила за организацията на общия пазар и стратегическите планове.

Резерви за кризи, финансирани извън бюджета на ОСП
Резервът за селскостопански кризи, който да помогне на земеделските стопани при ценова или пазарна нестабилност, следва да се финансира като допълнение към преките плащания на ОСП и финансирането за развитие на селските райони. Първоначалният й бюджет трябва да бъде 400 милиона евро, а всяка година ще могат да се добавят допълнителни средства заедно с неизползваните средства от предходната година, до достигане на 1,5 милиарда евро, приеха евродепутатите. Ако това не е достатъчно, трябва да се активира така нареченият механизъм за финансова дисциплина, който намалява директните плащания за земеделските производители, но само като крайна мярка и като се изключат първите 2 000 евро плащания.

По-строги санкции за повтарящо се неспазване на строги правила на ЕС
Ако бенефициентите многократно не се съобразяват с правилата за условията, т.е. с правните изисквания за околната среда, хуманното отношение към животните или качеството на храните, те трябва да загубят 10% от своите права (в сравнение със сегашните 5%). Бенефициентите ще продължат да губят 15% от сумата, на която имат право, ако умишлено нарушават правилата.

По-малко проверки на работата на държавите-членки
Членовете на ЕП одобриха преминаването от система, основана на проверка, че бенефициентите спазват подробни правила към нова, основана на изпълнението, насочена към постигане на резултати, както е определено в националните стратегически планове. За да се избегне пренатоварването на националните администрации и земеделските стопани, държавите-членки следва да докладват на Комисията своите постижения веднъж на всеки две години, а не всяка година, както бе предложено.

Ако националните системи за контрол са сериозно недостатъчни, Комисията следва да извършва проверки на място, основани на риска, добавиха членовете на ЕП.

© Село - Професионалистите в агробизнеса