Меню

ЕК ще възстанови 444 млн. EUR на европейските фермери

29.11.2018 г.
2184
Европейската комисия ще възстанови 444 млн. евро на европейските земеделски стопани, в съответствие с публикувания регламент за подкрепа от кризисния бюджет на ЕС, поради тежката земеделска година.

Въпреки, че през тази година селскостопанският сектор се сблъска с критични ситуации, като например екстремното време през лятото, досега не беше необходимо да се използва кризисен резерв.  Допълнителни мерки за подкрепа, предприети за справяне с трудната пазарна ситуация в някои сектори (напр. зеленчуци, млечни продукти и за болести по животните) бяха финансирани от наличния бюджет на ОСП.

Вредите, причинени от неблагоприятни климатични условия през пролетта и лятото, са решени с други мерки, които са на разположение на земеделските стопани да преодолеят последствията. Това включва дерогации от определени условия, свързани с плащанията за екологизиране и по-високи авансови плащания по СЕПП за 2019 г.

Решението за възстановяването на тези 444 млн. EUR означава, че сумите, удържани от директните плащания (СЕПП) тази година, могат да бъдат възстановени на фермерите от държавите-членки, считано от 1 декември 2018 г.

Концепцията за използване на резерва при селскостопанска криза и нейния механизъм за възстановяване бяха договорени в реформата на ОСП от 2013 г. Той бе приложен за първи път през бюджетната 2014 година. Приспадането се прилага само за подкрепа на доходите над 2 000 евро и все още не се прилага за Хърватия за бюджетната 2018-а година. Това се дължи на процеса на постепенно въвеждане на нивата на подкрепа след присъединяването към ЕС. За Хърватия, след като се присъедини към Съюза през 2013 г., подкрепата за доходите в рамките на ОСП все още не е напълно въведена.