Меню

ЕК посочи България с водещ ръст в производството на краве мляко

18.12.2018 г.
5542
За 2018-а година добивът на краве мляко се очаква да възлезе на около 950 млн. литра, което е плавен ръст с около 1,1% спрямо предходната година

Европейската комисия посочи България като водеща в ръста на производството на краве мляко през 2018, в сравнение с всички страни в еврозоната. Отчетният период обхваща месеците Януари-Септември 2018 в сравнение със същия период на миналата година.

Данните са изненадващи, а ЕК ги базира на база подадената от българските ресорни власти информация. Посоченият ръст е 11% (10.7%), но прави впечатление, че в Аграрния доклад на МЗХГ за същия показател се посочва ръст от 1.1%. (Припомняме, че преди седмица стана ясно, че България е подавала неверни данни в ЕК по отношение на екологичното замърсяване)


Млечния сектор у нас, който претърпя няколко много тежки години в периода 2009-2015 се възстановява с бавни темпове. Според данните на МЗХГ, публикувани в годишния аграрен доклад,добивът на краве мляко за 2018 се очаква да възлезе на около 950 млн. литра, с 1,1% повече от 2017 г. Производството на овче и козе мляко пък се предвижда да достигне съответно 75 хил. литра (+12% на годишна база) и 44 хил. литра (+4%).

Общият брой на говедата за 2018, в т. ч. и на кравите, се очаква да нарасне с около 1% - 2% спрямо 2017. При общия брой на овцете се предвижда увеличение с около 2% до 1 360 хил. броя, като млечните овце-майки нараснат с 1,6%, а тези от месодайно направление - с 0,6%. Общият брой на козите се прогнозира да е с около 1% повече от 2017 г., достигайки около 257 хил. броя.


Очаква се общото производство на млечна суровина в страната през 2018 г. да бъде в размер на около 1 079,2 млн. литра - малко над нивото от предходната година, вследствие на предвиждания макар и лек ръст на броя на млечните животни, в комбинация с по-висока средна млечна продуктивност.


© 2018 Село.БГ / Selo.BG - Професионалистите в агробизнеса