Меню

ЕК отчита 6% спад в износа на агро стоки

03.12.2018 г.
1624

Европейската комисия (ЕК) отчита 6% спад в износа на агро стоки от страните членки на общността. Стойностите в износа на селскостопански хранителни продукти в ЕС отбелязват спад в сравнение с предходната година, но въпреки това ЕС все още поддържа месечен излишък в търговията със селскостопански хранителни продукти в размер на 2,2 млрд. евро. На първо място тук е сектора на месопреработвателната индустрия, следван от млечните и тестени продукти. Стойността на вноса също спада незначително, въпреки че вносът от Бразилия и САЩ нарасна значително в сравнение с миналата година.

Най-голямо увеличение на месечните стойности на износа се отчита за Египет (увеличение с 61 милиона евро, главно заради търговията със зърно, в която силно участва и България), Алжир (с 34 милиона евро, отново заради търговията със зърно и брашна) и Южна Корея (26 милиона евро). За разлика от тях износът за Китай е намалял значително (с 131 млн. евро). Налице са и спадове в износа за Хонконг (с 94 млн. евро), и за Турция - 91 млн. евро.

От гледна точка на секторите износът на сурови кожи и кожухарски кожи продължава да претърпява значителен спад в стойността (77 млн. евро). Пшеницата и другите зърнени култури също са намалели, съответно с 58 млн. евро и 60 млн. евро. За разлика от тях се наблюдава увеличение на износа на фуражи и фуражни съставки, както и на обработени зеленчуци, плодове и ядки.

Бразилия е увеличила вноса си с 166 млн. евро в сравнение с 2017 г., главно чрез вноса на меса. Вносът от САЩ също се е увеличил силно, като е скочил с 104 млн. евро - от внос на меса и суровини за производство на фуражи. Въпреки това има значително намаление на износа от Парагвай (с 56 млн. евро), Индонезия (минус 51 млн. евро) и Колумбия (спад с 50 млн. евро).

Вносът в ЕС на захар от тръстика, палмово масло и непечено кафе, както и всички видове чай, спадат спрямо същия период на миналата година.