Меню

Кое е важно да знаете при избор на сеялка за No Till земеделие? (ВИДЕО)

17.03.2021 г.
10884
No-till технологията реално какво означава?  Това е технология без обработки на почвата, без механично обработване на почвата, безоранна технология. Най-различни определения има за No-till технологията. Някои в България я разбират като директна сеитба. Реално тя е комбинация от доста различни неща и цялата технология, ако бъде спазвана, това е една технология, която никъде не трябва да остава без покритие, т.е. без да има на него, било то културно растение или било то покривни растения. 

No-till технологията в България навлезе заради икономически и климатични особености - намаляването на влагата, намаляването на дъждовете последните 2-3 години, също обуславят все повече хора към Low и No-till технологиите, било то striptill или директна сеитба. Друг основен фактор - това е изключително големите разходи, които станаха за обработката на полето на декар.

Какво могат да постигнат земеделците чрез прилагането на No Till технологията?
Основното е, че тази технология намалява до 40% производствените разходи за декар.

Това е технология, която наистина спестява голяма част от обработките и по този начин намалява количеството горива, които се използват на декар, количеството обработки, които се правят, хората, машините, които трябва да работят по полетата. Средно долу-горе по данни на клиенти, които вече са минали на такива технологии - това са между 30 и 40% намаление на разходите на декар, а в същото време приходите се запазват на едно постоянно ниво

Друго основно предимство при No-till технологията това е по-доброто филтриране на водата. Почвата по-добре запазва влагата, имаме по-добри условия за развитие на растенията в този тип почва, която се получава след няколко години работа с покривните култури. 

Къде се крият недостатъците на технологията?

Реално освен много предимства, които се цитират по тази технология, има и доста недостатъци и недостатъците идват от това какъв тип са почвите, по които се работи No-till. По принцип No-till е по-подходяща за по-леки почви, по-песъчливи почви, почви близо да реки, докато по-тежките черноземни почви - там можем да имаме обратния ефект, например при уплътняването на самата почва, задържането повече на вода. Затова трябва всеки един земеделски технология използването на по-малко машини дава предимството да не се преуплътнява самата почва, но от друга страна в зависимост от състава на почвата имаме различни плюсове и минуси, които трябва да се съобразят. 
По-скоро при тежки почви трябва изключително строго да се спазва сеитбооборота, както на културните растения, така и на покривните растения, или на междинните култури. И по този начин да се прави така, че почвата да е подходяща, когато имаме културното растение да даде максимални резултати. 
 

Ефективната No-till сеитба със сеялка Sulky Easydrill

Все повече фермери търсят ефективни решения в обработките и сеитбата. Много от тях обръщат поглед към no till технологиите и директната сеитба. Основното за тази технологията, която все повече навлиза в България, това е стремежът на земеделците да намалят разходите на декар откъм гориво, персонал, поради проблема с работната ръка и да оптимизират машинния си парк, макар че машините, които се ползват за No-till обработките са по-финансово задължаващи. Основната цел на стопанствата днес е това те да намерят начин как да оптимизират разходите на декар и да получават по-голяма добавена стойност. Това е основното, което дава тласък на No-till технологията в момента в България.

Заедно с Димитър Петров, търговски директор в Оптиком ще ви покажем директна сеитба с Easydrill, сеялка на френската компания Sulky:

 

Компанията Sky е френска компания, която реално е собственост 50% на Sulky, добре известна с добрите си тороразпръскващи машини и също така - сеялки, заедно с другите 50% се държат от Асоциацията на зърнопроизводителите във Франция. Те заедно разработват 2 типа сеялки за директна и за полудиректна сеитба.

Тук днес около Враца показваме сеялката за директна сеитба, а именно Easydrill, 6м, HD (Heavy duty), т.е. с тежките работни органи, с които можем да достигнем до 250 кг натиск. Друго, което е важно, че тази сеялка може да бъде вкарана във всяко едно поле, било то обработено или необработено, за да направиме сеитбата. Можем да работим с 3 различни култури едновременно, а именно да сеем 3 различни култури едновременно като имаме 3 бункера. Основният бункер от 4100 л е разделен 60/40 като може да се ползва за 2 различни култури или за основна култура, напр. пшеница, заедно с торовнасяне, да се ползва и торовнасяне. А отпред имаме малък бункер за дребни семена, нило то тревни смески или рапица, или нещо друго. Каква е идеята? Идеята е когато работим No-till технологията - половината от сеитбата, това са ни междинните култури. При тези междинни култури ние някой път, в зависимост от агрономическото положение или как иска агронома да бъде тази технология направена, могат да се вкарват по 1,2 или 3 различни култури едновременно в междинната култура, било то ряпа със слънчоглед и т.н. 


Тази сеялка позволява до 3 култури едновременно да бъдат засявани, а не само това - 2 от тях могат да бъдат различна височина подавани, като дълбочина на сеитба.

Много важно за Sky Easydrill е, че ние можем директно да управляваме Isobus подготвена машина, можем с всеки Isobus монитор. Ние тук сме закачили на монитора на навигацията Topcon и директно през монитора на Topcon управляваме самата машина, като управляваме както нормата, тя си определя нормата спрямо скоростта. Sky Easydrill ни дава една простота на конструкцията, здравина откъм работни органи. Всяко просто нещо ни позволява да сме гъвкави във всякакви едни условия на работа. Съчетанието между Sky и Topcon ни дават една добра сеитба, подредена, и имаме възможност да й се насладим на полето.


 

  no till царевица
  30.07.2020 г.
  9624
  No-till технологията в България като част от зелените практики на бъдещата ОСП (СТАНОВИЩЕ)
  Земеделците в България, които прилагат консервационното земеделие или познатата на широката общественост No-till технология , изпратиха своя позиция до Земеделското министерство относно публикувания за...
  Виж повече
  консервационно земеделие
  16.07.2020 г.
  10870
  Консервационно земеделие - обработки за запазване на почвеното плодородие (АНАЛИЗ)
  Консервационното земеделие е една от земеделските практики, които могат да допринесат за опазването на околната среда и имат положителен ефект върху климата и природата. Консервационната обработка цели...
  Виж повече
  no till земеделие
  21.10.2019 г.
  132497
  Истината за No-Тill земеделието в България (АНАЛИЗ)
  Тенденцията на навлизане и прилагане на нулеви почвообработки No till е факт у нас през последните години и все повече земеделци обръщат поглед към тази технология. В държави като САЩ и Украйна, където...
  Виж повече