Меню

Днес изтича срокът за деклариране на реколтата от лозя

15.01.2019 г.
1749
Днес 15 януари изтича срокът, в който съгласно чл. 42 и 43 от Закона за виното и спиртните напитки производителите на винено грозде подават декларации за реколтата от грозде.

Лицата, които са произвели от реколтата на текущата винарска година вино и/или гроздова мъст подават декларациите за произведени количества вино и мъст от последна реколта.

Декларациите се подават в териториалните звена на ИАЛВ по местонахождение на лозарските стопанства и обектите за винопроизводство или по поща.

Образци на декларациите са публикувани на сайта на Агенцията в поле „Декларации“, но могат да бъдат предоставени и на място при подаването им. Неспазването на задължението за подаване на декларациите се наказва по реда на чл. 206 от Закона за виното и спиртните напитки.