Меню

Цифровото земеделие във фокус на Глобален форум за земеделие в Берлин

11-ият Глобален форум за прехрана и земеделие (GFFA) ще се проведе в Берлин от 17 до 19 януари 2019 г. на тема "Селското стопанство се развива цифрово - интелигентни решения за бъдещо земеделие".

Глобалният форум за прехрана и земеделие (GFFA) е международна конференция, която се фокусира върху основните въпроси, свързани с бъдещето на световната агро-хранителна промишленост. Тя дава възможност на представители от света на политиката, бизнеса, науката и гражданското общество да споделят идеи и да засилят разбирането по избрана тема на настоящата селскостопанска политика.

Сегашното световно население от около 7 милиарда души се очаква да достигне 9,7 милиарда до 2050 г. Една от основните теми на форума ще бъде изхранването на населението с наличните оскъдни природни ресурси. 
Възможностите, предлагани от иновациите и технологиите в цифровата ера, са ключов фактор за гарантиране на продоволствената сигурност и ефективното развитие на земеделието.